Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon:

Gerd Elin Borgen

Skoleleder

Lene Nordby

SFO-leder

Sølvi Farlund

Barneveileder

Hilde Haugom Bråthen

Barneveileder

Kari Ødegårdstuen

Barneveileder

Anne-Liv Gulliksen

Barneveileder

Zanda Grina

 Vikar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentralbord: 62 33 64 20                    Skoleleder: 62 33 64 20

SFO-leder: 62 33 64 20                      Mobil SFO: 47 69 27 63

Gaupen skole: postmottak.gaupen.skole@ringsaker.kommune.no

Skoleleder: geb2@ringsaker.kommune.no

SFO-leder: lbridale@skole.ringsaker.kommune.no

Dagen på SFO

0700-0825 - morgen på SFO

Vi starter dagen på SFO med lek og bord-aktiviteter.

De som ønsker å spise frokost, kan ta med egen matpakke.

Barna rydder SFO-rommet kl. 0810, for så å gå ut ca. 08.15.

Etter skoleslutt

SFO begynner til forskjellige tider i løpet av uken;

  • Mandag, fredag kl.1300
  • Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 1415

Etter endt skoledag går alle elevene ut, skoleklokka ringer inn som en markering på at nå begynner SFO.                                                                                

SFO-dagen starter på samme måte som skoledagen, elevene stiller opp i rekker utenfor inngangsdøra. SFO foretar opprop/ kryssing på lister.

Barna har med egen matpakke, frukt og drikkeflaske.   Melk kan bestilles til SFO-tiden.

Ukeplan/månedsinfo/ Årsplan viser hva SFO har av aktiviteter. Info gis til elever i Transponder eller i sekkepost.

SFO stenger 1630.