Informasjonshefte om Gaupen skole

 For å lære mer om oss trykk på INFORMASJONSHEFTE

Start og slutt tider på Gaupen

1.til 4.trinn:

Mandag og fredag fra kl. 08:25 til 13:10. Tilsyn til bussen kommer kl. 13:20 på mandag og 13:30 på fredag

Tirsdag, onsdag, torsdag fra kl. 08:25 til 14:10. Tilsyn til bussen kommer kl. 14:25

5.-7.trinn:

Starter hver dag kl. 08.15:

Elevene slutter mandag kl. 13:10 og bussen kommer kl. 13:20. Fredag slutter de kl. 13:24 og bussen kommer 13:30.

Tirsdag, onsdag, torsdag slutter elevene kl. 14:20. Bussen kommer 14:25/30.

 

 

Ekskursjoner

1.trinn: Skogbruksmuseet, Elverum

2.trinn: Skobruksmuseet, Eleverum

3.trinn: Jønsrud 4H gård

4.trinn: Vitensenteret Gjøvik

5.trinn: Skobruksmuseet, Elevrum

6.trinn: Vitensenteret Gjøvik

7.trinn: Energisenteret Hunderfossen

5.til 7.trinn: Innlandsmarkedet i Moelv

Skolens Ordens- og trivselsreglement

Skolens ordens og trivselsreglement leser foreldre sammen sitt/sine barn hver høst.  Dette sendes hjem i posten der foreldre og elev leser sammen. Her står det om skolens, spesifikke regler, skolens PALS regelmatriser for elever og foreldre og om nettvett.

Skolens ordens- og trivselsreglement

PALS skole

Gaupen skole er en PALS skole. ForsideSTOPP.jpg

PALS står for Positiv Atferd, Støttende læringsmiljø og Samhandling.

PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd. Alle voksne på Gaupen skole øver hvert år på nytt, slik at vi hele tiden minner hverandre på hvordan en gode voksen rollemodell skal møte alle elever. Dette er også synlig i skolens Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd.

Les mer om PALS her (revidert våren 2019)

Ønsker du å lese mer om PALS kan du gå inn på siden til Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Handlingsplan Evnerike barn og barn med høyt læringspotensiale

Gaupen skole er opptatt av å møte alle elever på en best mulig måte og har siden våren 2014 år hatt en egen handlingsplan.

Her kan du lese den.

Dysleksivennlig skole

Dysleksivennlig_skole.jpg

Gaupen skole ble godkjent som en Dysleksivennlig skole våren 2015.

 

Kontaktperson på Gaupen skole er: Hanne Konningrud

Gaupen skole har også en ansatt som har tatt kursrekken Dyskalkuli.

Dysleksivennlig skole_overrekking.jpg

Fritidstilbudet SkoleRiffen

Gaupen skole og Ringsaker idrettsforening (RIF) samarbeider dette året om et tilbud rett etter skolen. Dette er et aktivitetstilbud som alle elever kan benytte seg av. De som deltar må være medlem av RIF.

Tilbudet gjelder for 1. til 4. trinn og vil fra høsten 2019 være på torsdager. Foreldrene melder seg inn på RIF sin hjemmeside samt registrer barnet som skal delta.

Skolen og RIF samarbeider ved å bruke både skole og RIF sitt område, samt om bemanning av tilbudet. De to voksne som har ansvaret for tilbudet er begge pedagoger og har god kompetanse på idrettsfag og fysisk aktivitet. Ønsker du å lese mer om dette gå inn på RIF sin hjemmeside