Informasjonshefte om Gaupen skole

 Nytt informasjonshefte kommer høsten 2020

Start og slutt tider på Gaupen

Mandag og fredag

1. til 4.trinn: kl. 08:25 -13:00.

5. til 7.trinn: kl. 08:15 -13:00 

Bussen kommer kl. 13:25 mandag og fredag

Tirsdag,onsdag og torsdag

1. til 4.trinn: 08:25 - 14:15

5. til 7.trinn: 08:15 - 14:15

Bussen kommer kl. 13:25 mandag og fredag

Ekskursjoner

1.trinn: Skogbruksmuseet, Elverum

2.trinn: Skobruksmuseet, Eleverum

3.trinn: Jønsrud 4H gård

4.trinn: Vitensenteret Gjøvik

5.trinn: Skobruksmuseet, Elevrum

6.trinn: Vitensenteret Gjøvik

7.trinn: Energisenteret Hunderfossen

5.til 7.trinn: Innlandsmarkedet i Moelv

Skolens Ordens- og trivselsreglement

Skolens ordens og trivselsreglement leser foreldre sammen sitt/sine barn hver høst.  Dette sendes hjem i posten der foreldre og elev leser sammen. Her står det om skolens, spesifikke regler, skolens PALS regelmatriser for elever og foreldre og om nettvett. Skolens og ordens- og trivselsreglement er under revidering og vil fornyes i løpet av 2020-2021.

Skolens ordens- og trivselsreglement

PALS skole

Gaupen skole er en PALS skole. ForsideSTOPP.jpg

PALS står for Positiv Atferd, Støttende læringsmiljø og Samhandling.

PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd. Alle voksne på Gaupen skole øver hvert år på nytt, slik at vi hele tiden minner hverandre på hvordan en gode voksen rollemodell skal møte alle elever. Dette er også synlig i skolens Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd.

Les mer om PALS her (revidert våren 2019)

Ønsker du å lese mer om PALS kan du gå inn på siden til Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Handlingsplan Evnerike barn og barn med høyt læringspotensiale

Gaupen skole er opptatt av å møte alle elever på en best mulig måte og har siden våren 2014 år hatt en egen handlingsplan. Denne planen er under revidering og oppdateres i løpet av 2020-2021.

Her kan du lese den.

Dysleksivennlig skole

Dysleksivennlig_skole.jpg

Gaupen skole ble godkjent som en Dysleksivennlig skole våren 2015.

 

Kontaktperson på Gaupen skole er: Hanne Konningrud

Gaupen skole har også en ansatt som har tatt kursrekken Dyskalkuli.

Dysleksivennlig skole_overrekking.jpg