Om hjelpemidlene

Du kan låne hjelpemidler til deg selv eller andre hos kommunalt hjelpemiddellager ved sykdom, skade og/eller planlagte operasjoner.

Du trenger ikke henvisning fra lege. Hjelpemidlene skal i utgangspunktet hentes og leveres av brukerne. Det er gratis å låne hjelpemidler. 

Utlånsperioden

Utlånsperioden er tre måneder, men den kan forlenges ved at du ringer oss. Du kan låne hjelpemidler i opptil to år. 

Det er viktig at utstyr som ikke er i bruk leveres tilbake i rengjort stand så snart som mulig, slik at nye brukere får nyte godt av tilbudet.

Har du fått en varig skade kan du kontakte kommunal ergoterapeut eller fysioterapeut. De vil vurdere behovet og søke de aktuelle hjelpemidlene gjennom Nav Hjelpemiddelsentral. Nav hjelpemidler formidles også gjennom kommunalt hjelpemiddellager. 

Varige skader

Har du fått en varig skade kan du kontakte kommunal ergoterapeut eller fysioterapeut. De vil vurdere behovet og søke de aktuelle hjelpemidlene gjennom Nav Hjelpemiddelsentral. Nav hjelpemidler formidles også gjennom kommunalt hjelpemiddellager. 

Åpningstider

Mandag – fredag : 08.00 – 12.00 eller etter avtale.