Trygghetsalarmen er en alarmknapp som du kan bære i et kjede rundt halsen eller som armbånd på håndleddet. Du kan utløse alarmen dersom du faller, blir syk eller trenger akutt hjelp. Alarmen går til en vaktsentral med helsefaglig bemanning som sender riktig hjelp hjem til deg når du trenger det.

Trygghetsalarmen kan kobles til ulike typer sensorer tilpasset den enkeltes behov. Dette er beskrevet under velferdsteknologi