Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske hjelpemidler som kan bidra til en trygg hverdag hjemme i ditt eget hjem. 

Ringsaker kommune er opptatt av at alle skal oppleve mestring og trygghet i eget hjem og motta gode tjenester dersom det skulle være behov for det. 

Ulike typer sensorer som kan kobles sammen med en trygghetsalarm, kan bidra i denne sammenhengen. En sensor varsler alarmmottaket uten at du behøver å trykke på alarmknappen. Eksempler på sensorer kan være en fallsensor som varsler dersom du skulle falle og skade deg eller må ha hjelp til å komme deg opp. Trygghetsalarmen gir mulighet til tilkobling av opp til 10 ulike typer sensorer. Denne type tjeneste vurderes individuelt etter søknad.

Multidosedispenser kan være et annet verktøy for mestring. Dispenseren minner deg om at det er på tide å ta medisinen uten at du behøver bistand fra hjemmetjenesten til dette.