Det ble opprinnelig antatt at veien kunne åpnes noe tidligere. I prosessen ble det imidlertid avdekket at oppbyggingen av den eksisterende vegen oppover Olrudbakken var i for dårlig forfatning sammenliknet med dagens krav til oppbygging av veg. Det ble derfor klart at den opprinnelige planen med å bygge opp igjen den berørte delen av vegen og skjøte ny og eksisterende veg mellom kjørefeltene ikke ville fungere. 

Ny overbygning på vegen

Kommunen og Hias måtte derfor bygge opp igjen ny overbygning på vegen på hele vegbredden i Kårtorpvegen fra ca. Myrvegen til og med Frøbergvegen. Vi forventer å kunne åpne Olrudbakken for gjennomkjøring igjen fra 15. mai. 

Kveldsarbeid er nødvendig

Entreprenøren vil måtte jobbe lengre dager på tirsdager og torsdager – frem til ca. kl. 21 – for å komme i mål med ferdigstillelse av vegen til 15. mai. Dette vil kunne medføre noe anleggsstøy utover ettermiddagene og kvelden disse dagene. Anleggsarbeidet vil etter 15. mai foregå utenfor selve vegbanen og vil dermed ikke påvirke trafikken opp Kårtorpvegen i Olrudbakken og Vognvegen videre inn mot Hamar. 

Fremdrift for resten av anleggsarbeidene i Kårtorpvegen

Etter 15. mai vil videre arbeid med utskifting av vann- og avløpsledningene i Kårtorpvegen fortsette på utsiden av selve vegbanen fra krysset mot Frøbergvegen og oppover mot Pegus Interiør. 

Kårtorpvegen mot Stavsberg skole stengt til september

Kårtorpvegen mellom Pegus Interiør og Stavsberg skole vil fortsette å være stengt for gjennomkjøring frem til september, mens vann- og avløpsledningene skiftes på denne strekningen.