Kort om Ringsaker kommunes bedriftsidrettslag

Etter noen år uten et fungerende styre og med svært lav aktivitet, er det gledelig at vi nå har fått et interimsstyre og at det vil bli deltakelse fra Ringsaker kommune på flere aktiviteter utover 2022. Det planlegges ordinært årsmøte i mars 2022. Mer informasjon og innkalling til dette kommer senere.

Norges bedriftsidrettsforbund ble etablert i 1957 og har nå ca. 16.000 medlemmer. Ringsaker kommunes bedriftsidrettslag ble stiftet i 1974. Bedriftsidretten jobber for et sprekere Norge og har som mål å få flere i aktivitet. På landsbasis er det mer enn 50 ulike aktiviteter og derfor kan alle finne noe som passer for den enkelte og sin bedrift. Dette er folkehelse satt i system og noe som gir trivsel og glede på arbeidsplassen. 

Aktiviteter

Ti på topp Innlandet er et nytt tilbud i regi av Bedriftsidretten Innlandet i år. Her kan du bli med på spennende vinterturer i Innlandet Det er spennende turer i Elverum, Lillehammer, Ringsaker, Hamar og på Totenåsen. Noen turer kan du gå på langrenn, noen på randoneeski, fjellski, truger eller på beina. Last ned TI PÅ TOPP-appen og meld deg på så får du nærmere beskrivelse av turene og vanskelighetsgrad. Det vil også være uttrekkspremier underveis. 

Les mer om flere aktiviteter i Innlandet her Bedriftsidretten innlandet

Kontaktinformasjon til interimstyret i Ringsaker kommunes bedriftsidrettslag

Leder
Hilde Arnesen, HR-seksjonen
476 99 421       
Har@ringsaker.kommune.no

Sekretær         
Ingeborg Nordlund, Kultur
995 22 273
inno@ringsaker.kommune.no

Kasserer (kontakt mosjonsløp)
Ellen Johanne Krogrud, Kommuneadvokaten
989 04 490
annekro@ringsaker.kommune.no

Styrmedlem (kontakt fotball) 
Martin Skaug, Vesselbakken barnebolig
977 08 616
mska@ringsaker.kommune.no

Varamedlem
Marit Sannes-Fageraune, Kultur
995 24 393
mhsa@ringsaker.kommune.no

Varamedlem (kontakt fotball)
Joakim Botten Nyhus, Vesselbakken barnebolig
993 68 093
Jbny@ringsaker.kommune.no

Interimstyret sitter fram til gjennomføring av ordinært årsmøte i mars 2022.