Personalhåndboken er todelt. Den første delen beskriver det sentrale lov- og avtaleverket med tilhørende lovhenvisninger innenfor aktuelle temaer.

Del to beskriver Ringsaker kommunes interne rutiner og retningslinjer. Boken er tematisk inndelt i 13 kapitler med temaer som blant annet ansettelser, arbeidstid, lønn og godtgjøring, ferie, pensjon, HMS med mer.

Gå til personalhåndboken