Fakta om fritidsklubben

Lokalet er på 270 kvm. og kan romme inntil 370 personer. Det er tilgang på lydanlegg, prosjektor/TV, lysanlegg, scene, musikkrom/øvingsrom og kjøkken.