I Ringsaker kommune er det fem idrettshaller og tre kulturhus som leies ut til lag og foreninger. Frist for å søke om leietid for kommende skoleår er 1. mai. I tillegg er det mulig å leie Prøysenhuset. Les mer i menypunktene over. 

En samlet oversikt over utleiepriser finner du her.

Her finner du skjema for leie