Søknad om faste leietider i kommunens idrettshaller krever eget søknadsskjema. Skjemaet «Søke leietid i idrettshaller» finner du under fanen «skjema» lengre ned på denne siden. Her ligger også prioriteringskriterier.

Det er mange som ønsker å bruke kommunens haller. Vi ber om at dere fyller ut skjemaet med utgangspunkt i de tidene dere regner med å bruke. Unngå å fylle ut aller dager for å sikre dere tid. Skriv i tekstfeltet om dere kan være fleksible med tanke på dager og tider. 

Søknadsfrist for utleiesesongen 2023/2024 er 1. mai. Svar på søknad sendes ut innen 20. juni.

Leiesesongen følger skoleåret. Utleien går som vanlig i høst- og vinterferien, så sant ikke annet er avtalt.

Idrettshallene er normalt stengt i jule- og påskeferien. På hverdager i jule- og/eller påskeferie kan hallene leies ut etter avtale med hallpersonalet innen følgende frister for 2023/2024:
9. desember for jul og 24. mars for påske.