Kommunens ansvar

  • Føre tilsyn og fatte vedtak om plassering av anlegg for husdyrgjødsel og avløpsslam
  • Føre tilsyn og fatte vedtak for ulike lager og lagringsmetoder av husdyrgjødsel. 
  • Føre tilsyn med at silo og silopressaft lagres slik at det ikke fører til forurensning. 
  • Kontrollere og godkjenne at lager for silopressaft holder de tekniske retningslinjene. 
  • Kontrollere at produsentene har gjødslingsplaner.
  • Utvide tidspunkt for spredning av husdyrgjødsel frem til 1. oktober ved behov.
  • Forby spredning av husdyrgjødsel i hele eller deler av perioden 1. september til 1. november ved behov.
  • Godkjenne spredeareal. 
  • Føre tilsyn med at reglene for spredningstidspunkt og spredningsmengde blir opprettholdt. 
  • Vurdere melding om bruk av slam som gjødselvare. 

Mer informasjon finner du på miljøkommune.no 

Forskrift

Forskrift om gjødselvarer med videre, av organisk opphav

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om husdyrgjødsel og forurensning

Ole Fredrik Dæhli, tlf. 96942071, ofd@ringsaker.kommune.no