1. april er en viktig frist for å søke tilskudd. Se listen under for fullstendig oversikt over kommunens frister for kultur- og idrettsmidler. 

Her finner du mer informasjon om søkekriteriene og søknadsskjema

Søknadsfrister 2024

1. april:

  • Grunn- og medlemstilskudd for barn/unges kulturorganisasjoner (ikke idrett)
  • Sommermusikkskole og NM-deltakelse
  • Lekeplasstilskudd
  • Funksjonshemmede

1. mai:

  • Turskiløyper
  • Lokale kulturbygg
  • Leietid kulturhus og idrettshaller sesongen 2022/23
  • Velforeninger i fjellet

1. oktober:

  • Generelle idrettssøknader jf. «Idrettens huskeliste»