Vedlegg drift

 • Aktivitetsfremmende tiltak for velforeninger i fjellet:
  • Årsmelding med regnskap
  • Regnskap for gjennomførte spesielle tiltak
  • Kjørebok for skiløypekjøring
  • Budsjett og kart/tegninger for spesielle prosjekter 

 

 • Anlegg utenom spillemiddelordningen og større maskiner:
  • Regnskap av gjennomførte innkjøp materiell og/eller maskiner
  • Kopi av betalte fakturaer/utgifts bilag
  • Eventuelle samarbeidsavtaler to eller flere lag 

 

 • Barneidrettsskoler/rekrutteringsfremmende tiltak - etterskuddsvis:
  • Regnskap for gjennomførte tiltak  
  • Kopi av betalte fakturaer/utgiftsbilag (ikke bevertning) 

 

 • Drift og ekstraordinært vedlikehold (drift – eget poengsystem, uten søknad):
  • Regnskap for gjennomført tiltak
  • Kopi av betalte fakturaer/utgiftsbilag
  • Detaljerte dugnadslister 

 

 • Klubbutvikling/trener- og lederutdanning - etterskuddsvis:
  • Regnskap
  • Kopi av betalte fakturaer/utgiftsbilag (ikke i forbindelse med kjøring/parkering/bevertning) 

 

 • Representasjonsoppgaver (aktives deltagelse i NM, junior-NM og stevner av NMkarakter for yngre deltagere):
  • Regnskap
  • Kopi av betalte fakturaer/utgiftsbilag (ikke bevertning) – startkontingent, reiseutgifter, overnatting 

 

 • Vann, kloakk og renovasjon:
  • Kopi av betalte fakturaer/utgiftsbilag

 

 • Lekeplasstilskudd:
  • Brukstillatelse på lekeplasstomta med gards- og bruksnummer.
  • Regnskap/budsjett for tiltaket 

 

 • Skiløypepreparering for turløyper:
  • Kjørebok/kjøreliste med antall timer for omsøkte periode 

 

 • Driftstilskudd – allmennkultur:
  • Årsmelding/årsregnskap
  • Kopi av betalte fakturaer/utgiftsbilag
  • Tegninger  

Vedlegg arrangementer

 • Større idrettsarrangementer (NM, Norgescup, EM, VM):
  • Kostnads- og finansieringsplan
  • ​Budsjett 

 

 • Arrangementstilskudd kultur:
  • Prosjektbeskrivelse
  • ​Budsjett