«Ungdommens år 2023» har som mål å tilby ungdom i Ringsaker lavterskel møteplasser gjennom året. Etter flere år med pandemi er det et ekstra behov for slike felles arenaer. Lag og foreninger i Ringsaker kommune kan nå  søke om et særskilt tilskudd i forbindelse med «Ungdommens år».

Hensikten med tilskuddet er å stimulere til å skape gode møteplasser og aktiviteter for ungdom i kommende år.

Søknadsskjema «Tilskudd til aktiviteter for ungdom» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Om tiltaket

Aktiviteten/arrangementene kan være i mindre skala, på steder der ungdom allerede møtes. Aktivitetene /arrangementene bør være et lavterskel-tilbud som krever lite utstyr, ingen påmelding mm. Det skal heller ikke kreve for store ressurser, verken økonomisk eller bemanningsmessig, av de som arrangerer. Det er ikke ment at tilbudet skal være en fast aktivitet.

Eksempler på arrangement i «Ungdommens år» kan være ulike lavterskel turneringer, besøk av idretts- /kulturprofiler, ungdomsdager/-kvelder i i slalåmbakken, «hengekveld» i hallen/på fotballbana, «åpen mikrofon» på klubben, filmkveld, ulike workshops osv. Det er også mulig å tenke samarbeid med andre lag/foreninger som kombinerer ulike aktiviteter.  

Tiltaket det søkes om må være et lavterskel tilbud (må ikke kreve medlemsskap eller høye billettpriser). Tiltaket skal ha som hovedmål å skape gode møteplasser.

Eksempler på hva man kan søke om er:
Penger til leie av lydanlegg, utstyr, instruktør/kursholder, leie av lokale, transport. Tiltaket må være åpent for ungdom også utenom eget lag/forening.

I særlige tilfeller kan tiltak fullfinansieres.
Løpende søknadsfrist.

Markedsføring

Alle tiltak som innvilges tilskudd, blir med i en «ungdommens år-kalender» som legges ut i kommunens kanaler og i sosiale medier-kontoer spesielt rettet mot ungdom:
Instagram og Snap: ringsaker­_ung. Dette forutsetter at nødvendig informasjon sendes inn til kultur.  Det forventes at også søker aktivt markedsfører aktiviteten/arrangementet mot målgruppe.

Kontaktperson:
Rebekka Joswig, kulturrådgiver
Telefon: 977 08 832
E-post: rjw@ringsaker.kommune.no