Hensikten med tilskuddet er å stimulere til å skape gode, lavterskel møteplasser og aktiviteter for ungdom.

Søknadsskjema «Tilskudd til aktiviteter for ungdom» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Aktiviteten/arrangementene det søkes om kan være i mindre skala, på steder der ungdom allerede møtes. Aktivitetene /arrangementene bør være et lavterskel-tilbud som krever lite utstyr, ingen påmelding mm. Det skal heller ikke kreve for store ressurser, verken økonomisk eller bemanningsmessig, av de som arrangerer. Det er ikke ment at tilbudet skal være en fast aktivitet.

Eksempler på slike tiltak er ulike lavterskel turneringer, besøk av idretts- /kulturprofiler, ungdomsdager/-kvelder i i slalåmbakken, «hengekveld» i hallen/på fotballbanen, «åpen mikrofon» på klubben, filmkveld, ulike workshops osv. Det er også mulig å tenke samarbeid med andre lag/foreninger som kombinerer ulike aktiviteter.  

Tiltaket det søkes om må være et lavterskel tilbud (må ikke kreve medlemskap eller høye billettpriser). Tiltaket skal ha som hovedmål å skape gode møteplasser.

Eksempler på hva man kan søke om er:
Penger til leie av lydanlegg, utstyr, instruktør/kursholder, leie av lokale, transport. Tiltaket må være åpent for ungdom også utenom eget lag/forening.

I særlige tilfeller kan tiltak fullfinansieres.
Løpende søknadsfrist.

Kontaktperson:
Rebekka Joswig, kulturrådgiver
Telefon: 977 08 832
E-post: rjw@ringsaker.kommune.no