Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Dette er Ringsaker kommunes offentlige nettsted. For å komme til vår markedsportal, besøk www.ringsaker.no

Slik søker du spillemidler

Det kan søkes om statlige spillemidler både til idrettsanlegg, kulturbygg og nærmiljøanlegg. Frist til kommunen er 15. oktober hvert år. Kommunen gjennomgår og foretar en intern prioritering av alle søknadene. Dette skjer normalt i form av et politisk vedtak. Søknadene sendes videre til fylkeskommunen innen 15. januar hvert år. Det er fylkeskommunen som avgjør søknaden. Les mer om ordnigen her.

Ta kontakt med kommunen før dere setter i gang en søknadsprosess om spillemidler:

Marit Helen Sannes, idrettsanlegg
E-post: marit.helen.sannes@ringsaker.kommune.no  
Telefon: 995 24 393

Sindre Tollan - idrettsanlegg  og nærmiljøanlegg
​Telefon: 476 95 948
E-pst: tos@ringsaker.kommune.no    

Lars Ivar Ulmo - kulturbygg
​Telefon: 970 74 455 
​E-post: liu@ringsaker.kommune.no  

 

Spillemidler idrett

Kommuner, idrettslag og andre sammenslutninger kan søke om spillemidler til idrettsanlegg. Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkes om tilskudd til

 • nybygg og rehabilitering av anlegg for organisert idrett
 • nærmiljøanlegg (utendørsanlegg for fysiske aktiviteter i tilknytning til boområder)

For idrettsanlegg med tilskudd av spillemidler gjelder blant annet:

 • Anlegget skal ikke drives på kommersiell basis.
 • Anlegget må være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Det forutsettes at organisasjonene har gitt sine innspill i planprosessen.
 • Anlegget skal ha universell utforming (være tilgjengelig for personer med bevegelses- og orienteringsvansker).

For nærmiljøanlegg med tilskudd av spillemidler gjelder blant annet:

 • Området skal være fritt og allment tilgjengelig.
 • Anlegget skal ikke dekke behov for organisert idrettsaktivitet og vanlige idrettskonkurranser.
 • Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker osv.) faller utenfor ordningen.

Spillemidler kultur

Kommuner, organisasjoner, stiftelser, lag og foreninger og andre kan søke om spillemidler til kulturbygg. Det kan søkes om midler til nybygg, ombygging og mordernisering av kulturhus, men ikke til ordninært vedlikehold eller drift.

For kulturbygg med tilskudd av spillemidler gjelder blant annet:

 • Lokalene skal være åpne for all lovlig kulturvirksomhet.
 • Kulturbygget skal ha universell utforming.
 • Kulturhuset skal benyttes til kulturformål i minst 20 år.

Her finner du søknadsskjema

Publisert | Oppdatert 04. februar 2020

Skjema