Digitaliseringsstrategi for skolene i Ringsaker

Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen i Ringsaker kommune 2018-21 ble vedtatt i kommunestyret 18. april 2018, og er for tiden under evaluering. 

Her finner du Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen i Ringsaker kommune.

IST Home for foresatte

IST-Home appen

Ringsaker benytter IST Everyday som skoleadministrativt system. Ved skoleårets begynnelse 2023 innføres en ny app for foresatte, IST Home. Appen er koblet direkte mot IST-løsningen som benyttes både i skoler og i kommunale barnehager og vil være en viktig kommunikasjonskanal for deg som har barn i barnehage og/eller skole/SFO. 

Last ned IST Home fra Appstore eller Google Play til din mobiltelefon og logg inn med ID-porten (bankID/Min ID) 

Sjekk at dine barns navn kommer frem i appen. Hvis ikke, ta kontakt med skolen din.  

Appen har flere funksjoner, her er noen:

 • gir oversikt over aktiviteter for barn i barnehage/SFO/skole, planer, timeplaner osv. 
 • gruppemeldinger fra lærere til foresatte 
 • en-til-en meldinger til/fra lærere 
 • melde fravær, vise fravær, statistikk 
 • se karakterer 
 • booke time for samtale 
 • oppdatere kontaktopplysninger 
 • tilgang til samtykke-/ og søknadsskjemaer (Saksflyt)

Ved å følge denne lenken kommer du til nettsiden IST Home for foresatte der det ligger brukerveiledninger og Ofte stilte spørsmål: ISTHome

Saksflyt

Du kan logge deg inn i Saksflyt ved å følge lenken, eller gå gjennom IST-Home appen- Meny- Anne funksjonalitet. Denne siden gir tilgang til samtykke- og søknadsskjemaer. Hvis det ligger skjemaer som skal godkjennes her, vil du få en varsel per e-post.  

Digitale verktøy på skolene

Klasserommene i Ringsaker har digitale tavler med mulighet for å dele skjerm og  undervise med bilder og lyd. Ringsaker kommune har 1:1 dekning på digitale verktøy, lærere benytter PC og nettbrett som arbeidsverktøy for å planlegge og gjennomføre god og effektiv undervisning.

Læringsbrett på 1.-7.trinn

Elevene på 1.-7.trinn bruker iPad som sin digitale flate. Læringsbrettene har filter som skåner barna fra upassende innhold og det jobbes kontinuerlig med digital dannelse, nettvett og kildekritikk. Læringsbrettene skal brukes for å øke elevenes digitale ferdigheter og øke læringsutbytte i fagene. Elevene bringer læringsbrettene til og fra skolen og de kan benyttes til hjemmearbeid. Sammen med foresatte skal vi ruste eleven for møte med den digitale virkeligheten. 

Læreren benytter læringsbrettet der det er hensiktsmessig. I noen læringssituasjoner er læringsbrettet mer effektivt enn papir og bøker. Undervisning med læringsbrett skal legge til rette for samarbeid, tverrfaglighet, kritisk tenkning, kreativitet og kommunikasjon. Teknologi bidrar til variasjon og tilpasset undervisning. Elevene bruker ulike apper i læringsarbeidet. 

Lærings-PC på 8.-10.trinn

I løpet av ungdomsårene skal elevene videreutvikle sin digitale kompetanse for å møte et samfunn der teknologien stadig endres. På ungdomstrinnet anvendes PC med nettverksfilter i ulike læringsaktiviteter. PC-en fraktes til og fra skolen og er en naturlig del av elevenes læringsmiljø. Elevene skal få kjennskap til teknologiens muligheter og begrensninger, være informasjonskritiske, lære å ivareta personvern og motvirke digitalt utenforskap. Pc-en brukes i mange fag, og skolene har ulike læremidler tilpasset trinn og fag.

 

Digitale og trykte læremidler for læringsmotivasjon

Skolene benytter en kombinasjon av trykte og digitale læremidler for at elevene skal utvikle grunnleggende ferdigheter. Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk. Digitale ferdigheter læres ved å bruke digitale ressurser. 

Digitaliseringen har stor innvirkning på samfunnet, og bruk av digitale læremidler og teknologi skal ruste barn og unge til å arbeide, samhandle og kommunisere digitalt. Digitale løsninger brukes for å fremme læring, variere arbeidsprosesser og øke læringsmotivasjonen. Elevenes teknologibruk har større innslag av kunstig intelligens (KI), elevene må lære seg å gjenkjenne, kontrollere og anvende KI på en forsvarlig måte. Digital kompetanse er viktig for at elevene skal kunne bidra og delta i utdanning og arbeidsliv, derfor skal elevene møte et bredt utvalg digitale utfordringer både praktisk og teoretisk, gjennom ulike læremidler og verktøy. 

 

FEIDE

Ringsaker er FEIDE-godkjent. Dette gir elever og lærere en trygg og riktig tilgang til digitale læremidler og ressurser. De fleste nettbaserte tjenestene som benyttes er FEIDE-basert.

Office 365

Skytjenesten Office 365 fra Microsoft gir tilgang til nye samhandlingsverktøy. Fra løsningen kan alle elever laste ned Office-pakken til bruk på private maskiner. I løpet av skoleåret 2016/17 vil alle elevene ha tilgang til tjenesten. Ved å logge seg på Office-365 vil elevene få tilgang til nedlastning av Office 2016 på 5 private enheter, f.eks PC, MAC og nettbrett.

 •  Nettadressen til Office-365 er: https://login.microsoftonline.com
 • Eleven logger seg på med sitt brukernavn som er bygd opp slik: brukernavn@skole.ringsaker.kommune.no
 • Passordet er elevens FEIDE passord.

Tilbakestilling og bytte av FEIDE- og Office-365 passord

Tilbakestilling av FEIDE - og Office-365 passord ved hjelp av SMS
Denne tjenesten kan ansatte i barnehagene og skolene benytte.
 
Bytte av FEIDE - og Office-365 passord
Denne tjenesten kan elever i grunnskolene og ansatte i skoler og kommunale barnehager benytte.

IKT-fjernhjelp

Etter avtale kan man klikke på logoen nedenfor (Teamviewer) og bli koblet opp for å få fjernhjelp fra IKT avdelingen. Videre veiledning vil support fra IKT avdelingen gi deg.

IKT Helpdesk