Ved delt bosted

Dersom barnet har delt fast bosted, må foreldrene ta avgjørelsen om å søke permisjon i fellesskap. Da må skjemaet “Søke om skolefri- ved delt fast bosted" lengre ned på siden benyttes. Den andre foresatte får beskjed om å godkjenne før søknaden sendes skolen. 

Når foreldre har felles foreldreansvar og barnet har fast bosted hos den ene, er det ikke krav om godkjenning fra den andre og skjemaet “Søke om skolefri” benyttes.

Fravær på vitnemålet

I opplæringsloven § 2-11 gis foresatte et ansvar for å følge opp skolearbeidet i den perioden permisjonen varer.

Medlemmer av trossamfunn utenfor den Norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager dersom de søker det.

Hovedregelen er at alt fravær på 8., 9. og 10. trinn føres på vitnemålet. Eleven eller foreldrene kan søke om å få strøket inntil 10 skoledager dokumentert fravær per skoleår for fravær som skyldes:

  • helsegrunner etter tredje dag
  • kronisk sykdom eller funksjonshemming fra første dag
  • innvilget permisjon fra første dag

Dokumentert fravær vil si at eleven har fått innvilget permisjon eller har levert en legeerklæring.