Kast mindre mat

Matsvinn foregår i alle ledd fra produsent til forbruker. Selv om hver av oss mener at vi ikke kaster så mye mat, er det vi forbrukere som til sammen kaster mest. Så mye som 60 % av alt matsvinn i Norge skjer i norske hjem. Årlig kaster hver innbygger i Norge 42,1 kg mat hjemme på eget kjøkken, skriver Matprat på sine nettsider. 

Om alle vi gjør en innsats for å redusere matsvinnet, så vil det utgjøre en forskjell som merkes! 

https://www.matprat.no/artikler/matsvinn/de-6-beste-tipsene-for-a-redusere-matsvinn/

10 tips for å unngå matsvinn

 1. Rydd i kjøleskapet og skaff deg en oversikt over hvilke matvarer du har, før du handler. 
 2. Kjøp bare det du trenger
 3. Husk at best før faktisk er best før, og ikke ødelagt etter.
 4. Innfør en restemiddag i uka.
 5. Lukt alltid på maten før du kaster den.
 6. Grønnsaker som er slappe kan fint brukes i gryteretter.
 7. Lag din egen grønnsaksblanding av restene og hiv i fryseren.
 8. Eksperimenter med annet tilbehør enn du vanligvis bruker.
 9. Oppbevar maten riktig slik at den holder seg lengre og bedre.
 10. Husk at all mat har verdi og fortjener å bli spist

Mange butikker og cafeer bruker applikasjoner for å forhindre at spiselig mat havner i søpla. Da kan forbrukerne se hva som er igjen i butikken og komme å hente det som ikke har blitt solgt i løpet av dagen – helt gratis. En flott måte å forhindre matsvinn på. Et eksempel er appen «Too Good To Go».

Resirkulering og gjenvinning

Alt avfall inneholder ressurser. Likevel er det slik at mye av restavfallet fra husstandene i Ringsaker inneholder ting som kunne og burde vært kildesortert. På nettstedet sortere.no  kan du finne ut hvor du kan levere ulike typer avfall, hvordan avfallet ditt gjenvinnes og hva det brukes til.

Sirkula IKS jobber for at avfallet fra de ca. 41 000 husstandene på Hedmarken blir håndtert og behandlet forsvarlig videre. Sirkula har gjenvinningsstasjoner hvor du kan du kaste ting du ikke trenger.

Resirkula – gjenvinning og ombruk

Når gamle ting du ikke har bruk for lenger kan gjenbrukes av andre, sparer vi miljøet for unødvendig avfall. Sammen gir vi ikke bare ting lengre liv, men vi sparer også miljøet. 

Sirkula drifter tjenesten Resirkula. Resirkula er et ombrukskonsept tilknyttet kretsløpsparken på Gålåsholmen utenfor Hamar. Hos Resirkula vil du kunne handle miljøvennlig, få reparert en gjenstand du er glad i og få inspirasjon om hvordan ha et mer bærekraftig forbruk.

I kretsløpsparken samles avfallssortering, gjenvinning og ombruk på et og samme sted. De ulike konseptbutikkene hos Resirkula baserer sitt sortiment på varer som kommer inn på områdets gjenvinningsstasjon. I tillegg kan de tilby reparasjons- og redesigntjenester. De ser verdien i brukte gjenstander og engasjerer seg for å ta vare på miljøet.

I Ringsaker har vi også flere gjenbruksbutikker, som for eksempel NMS Gjenbruk Brumunddal og Ting og Tøy i Moelv.

 

 

Energitiltak i bolig

Jo eldre huset ditt er – dess mer energi krever det. Du sparer både penger og miljøet hvis du investerer i en fornybar varmekilde i boligen din. Muligheten for å redusere energiutgiftene er stor, og øker i takt med summen av energibesparende tiltak du iverksetter i boligen din. I tillegg vil du bedre husets energimerke og få et sunnere hjem.

Du har mange løsninger å velge mellom – alt fra rentbrennende vedovner til varmepumper. Andre energibesparende tiltak er etterisolering, bytting til lavenergivinduer, installasjon av ventilasjonsanlegg og varmestyringssystem.

Enova-tilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. Se hvilke muligheter som gjelder for din bolig.

Les mer på Enovas nettsider

 

 

Fjern oljetanken

Det har siden 2020 vært forbudt å fyre med fossil olje i husholdninger. Fossil oljefyring kan heldigvis erstattes av mange fornybare oppvarmingsløsninger som ved, pellets, varmepumpe eller solenergi. En parafinkamin kan for eksempel erstattes med en luftvarmepumpe, pelletskamin og/eller rentbrennende vedovn. 

Har boligen oljekjel og vannbåren varme kan oljekjelen erstattes med en luft-vannvarmepumpe, væske-vannvarmepumpe eller en biokjel. Solfangere kan varme opp store deler av forbruksvannet. Det er også mulig å velge biofyringsolje, eller helt elektrisk oppvarming. Hvilken løsning som passer for deg og ditt hus må vurderes nærmere.

Du kan søke om støtte fra Enova når du bytter ut oljefyren eller oljekaminen med en fornybar oppvarmingskilde og sanerer oljetanken. Støttebeløpet varierer etter hvilke løsninger du velger. Mer informasjon finner du på enova.no

 

Sykkel i Ringsaker

Ringsaker kommune har et mål om å øke sykkelbruken i alle deler av befolkningen. Spesielt viktig er det å parkere bilen og bruke sykkel på korte strekninger på under tre kilometer. Derfor tilrettelegger kommunen for syklister i sentrum av byene med bedret infrastruktur og parkeringsmuligheter for syklister. 

Gang- og sykkelveger

I Moelv og sykkelbyen Brumunddal legges det bedre til rette for gående og syklende. Særlig i forbindelse med fylkesveger tilknyttet E6 er det etablert en forbedret standard - sykkelveg med fortau. Dette er omlag fem meter bred infrastruktur, med to meter for gående og tre meter for syklende. Dette gjør det mulig å skille kjørende, syklende og gående, noe som bedrer trafikksikkerheten.

Elbil, elsykkel og sykkelutleie

Ringsaker kommune har i dag om lag 70 elbiler som har erstattet fossile biler. Elbilene er i daglig drift tjenestearbeidet, eksempelvis i hjemmetjenesten i helse- og omsorg. I tillegg har teknisk drift flere elektriske vare- og personbiler, i tillegg til seks nye elsykler som erstatter bil på kortere avstander i sentrumsnære områder. Kommunens administrasjon har også elsykler til disposisjon for egne ansatte.

Sykkelutleie

Turistkontoret i Brumunddal låner ut fire tursykler og to elsykler. Utlån skjer på dagsbasis og syklene må returneres til Turistkontoret. I regi av turistkontoret lånes det også ut tur- og el-sykler fra Wood Hotel og TopCamp Mjøsa. 

Les mer hos Visit Innlandet

Hos Infoteket på Tingnes kan du også leie elsykler til en hyggelig pris. Les mer hos Visit Norway

 

 

 

 

Kollektivtilbud

Innlandstrafikk har etablert et godt kollektivtilbud mellom byene i Mjøsregionen. I tillegg til busstilbudet, kan man reise med tog gjennom Ringsaker. Både Moelv og Brumunddal har togstasjon. 

I sommerhalvåret kan du ta sjøveien mellom Mjøsbyene med Mjøscharter. Båten går i rute mellom Mjøsbyene Hamar, Brumunddal og Gjøvik med innslag i rutene av både Helgøya, Jessnes, og Atlungstad.

Mjøsbyen

Det jobbes også med å utvikle kollektivtilbudet på et regionalt nivå. Mjøsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for kommuner med beliggenhet rundt Mjøsa. Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det er et ønske å tilrettelegge for et godt og miljøvennlig transportsystem som kan knytte regionen tettere sammen, og bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og går.

 

Luftkvalitet

Miljødirektoratet, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet står bak nettstedet Luftkvalitet i Norge. På Luftkvalitet i Norge finner du varsling av lokal luftkvalitet for hele Norge akkurat nå, resten av dagen og i morgen. I tillegg finner du informasjon om lokal luftkvalitet. I Ringsaker er det utplassert målestasjon i Ringsakervegen. 


Resultatene så langt tyder på at luftkvaliteten i Brumunddal er god, men at det i perioder av året (kalde vinterdager med stillestående luft) kan være høye verdier av særlig svevestøv. Hovedkildene til dette er vedfyring og biltrafikk. Luftforurensning utløser og forverrer sykdommer, først og fremst i luftveiene og hjerte-karsystemet.  

Tiltak som bedrer luftkvaliteten

 • Redusere biltrafikk – øke andel gående og syklende
 • Benytte kollektivtrafikk
 • Redusere olje- og vedfyring
 • Benytte rentbrennende ovner og benytte tørr ved
 • Bedre vedlikeholdet av veiene

Les mer på Luftkvalitet i Norge.