Kommunefakta fra SSB

Hos Statistisk sentralbyrå (SSB) kan du lese kommunefakta og statistikk fra Ringsaker kommune. 

Her finner du nøkkeltall om befolkning, bolig, arbeid og utdanning, kultur, helse og kommunens økonomi. 

Gå til kommunefakta fra Ringsaker hos SSB

Organisasjonsnummer og kommunenummer

Organisasjonsnummer: 864950582

Kommunenummer: 3411

Bankkontonummer: 1810 07 00146