Skilt med en viss likhet hva gjelder utforming, bruk av farger og skrifttyper gir en positiv gjen- kjennelseseffekt. Det skaper en helhetlig opp- levelse av formidling av kulturarv, uavhengig av tidsperioder og tematikk.

Kulturminner er en kilde til kunnskap og opplevelse. Formidling er viktig. Gjennom skilting av kultur- minner og kulturmiljøer kan mangfoldet av Ringsakers kultur-, nærings- og sosialhistorie gjøres mer tilgjengelig for folk flest. Det er et mål for Ringsaker kommune at kulturminner skal være et utgangspunkt for formidling og opplevelser, jfr. «Kommunedelplan for Kulturminner og Kulturmiljø av 7.2.2018».

Last ned veileder for skilting av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap