Stille til valg

På valg.no kan du lese om å stille til valg, elektronisk listeforslag, listeforslag på papir, signering av listeforslag, krav og frister.  

Les mer om det å stille til valg

 

Listeforslag

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen med ansvar for valgdistriktet de ønsker å stille til valg i , innen 31.mars 2023, kl.1200.

Listeforslag kan opprettes elektronisk via Valgdirektoratets listeforslagsportal, på papir eller i en kombinasjon av disse.

Papirlistene for kommunestyrevalget leveres Ringsaker kommune, postboks 13, 2381 Brumunddal. Besøksadresse: Kommunedirektørens kontor, Brugata 2, 2380 Brumunddal.

Papirlistene til fylkestingsvalget leveres Innlandet fylkeskommune, postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar. Besøksadresse: Fylkeshuset på Hamar, Parkgata 54, 2317 Hamar eller Fylkeshuset på Lillehammer, Kirkegata 76, 2609 Lillehammer.

Listeforslagene skal behandles av valgstyret i kommunen innen 1. juni 2023. Valgstyret sender så de godkjente listene til Valgdirektoratet. Listene vil så bli publisert på www.valg.no.

Les mer om listeforslag

 

Innleverte listeforslag til kommunestyrevalget i Ringsaker 2023

Innlevert: 01.02.2023, kl. 18.04: Listeforslag fra Industri- og næringspartiet

Innlevert: 21.02.2023, kl. 12.51: Listeforslag fra Miljøpartiet de Grønne

Innlevert: 22.02.2023, kl. 11.09: Listeforslag fra Sosialistisk Venstreparti

Innlevert 22.02.2023 kl.22.20: Listeforslag fra Arbeiderpartiet

Innlevert 24.02.2023, kl. 13.20: Listeforslag fra Senterpartiet

Innlevert 02.03.2023, kl. 18.49: Listeforslag fra Pensjonistpartiet

Innlevert 02.03.2023, kl. 18:28: Listeforslag fra KrF

Innlevert 17.03.2023, kl. 11.23: Listeforslag fra Norgesdemokratene

Innlevert 21.03.2023, kl. 22:58: Listeforslag fra FrP

Stemmesteder og åpningstider

Åpningstider for alle stemmelokalene i Ringsaker kommune er:

  • søndag 10. september kl. 14.00 - 18.00
  • mandag 11. september kl. 14.00 - 21.00

Stemmesteder

  • Brøttumhallen (Brøttum krets)
  • Moelvhallen (Moelv krets)
  • Neshallen (Nes krets)
  • Fagerlundhallen (Fagerlund krets)
  • Mørkved skole (Mørkved krets)
  • Furneshallen (Furnes krets)

Valgstyret fastsetter nærmere tidspunkt og steder for forhåndsstemmingen i løpet av våren 2023.

Stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg

Stemmerett ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg har de som har stemmerett ved stortingsvalg etter valglovens § 2-1.
Dette vil si:
     a. Norske statsborgeres om vil ha fyllt 18 år innen utgangen av valgåret
     b. Vedkommende ikke har mistet stemmeretten
     c. Vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i valglovens § 2-1, stemmerett dersom de

a. har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller

b. er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Stemmeberettigede som er registrert med bostedsadresse i Norge, skal føres inn i manntallet i den kommunen der de er folkeregisterført som bosatt den 30. juni 2023.

Les mer om stemmerett og manntall i valgloven

Kontaktinformasjon

Valgansvarlig: Astrid Petersen Finneid

Telefon:  + 47 990 14 659

E-post: astrid.finneid@ringsaker.kommune.no