Barn fra 5-6-årsalderen, og noen ganger yngre, kan få med seg mye av radio- og tv-nyheter. Eldre barn og unge følger også med på sosiale medier, hvor bilder og videoer fra krigen i Ukraina vises daglig. Barn og unge har ulike følelsesmessige reaksjoner på de samme hendelsene. De varierer med alder, tidligere traumatiske opplevelser, nasjonalitet eller religiøs og kulturell bakgrunn. Det er derfor viktig å følge med og snakke med barna. Voksne kan trygge barna og forklare hva som skjer, og samtidig understreke at russiske barn i Norge ikke har noen skyld i krigen.

Atle Dyregrov og Magne Raundalen ved Klinikk for krisepsykologi gir noen råd til foreldre og voksne når krig pågår eller truer. 

  • Gi barna presis informasjon.
  • Gi barna forsikringer om at de er trygge.
  • Følg med på hva de tar inn gjennom media.
  • Vær imøtekommende og aksepter at ditt barn kan ha behov for flere forsikringer fra deg om at du vil være der for det i en usikker periode.
  • Hør med barn i skolealder hva som er sagt eller tatt opp i skolen, slik at du kan berøre urotanker de måtte ha i etterkant av dette. Det samme gjelder ting de får med seg fra nyhetsbildet.

Les mer på nettsiden til Klinikk for krisepsykologi

Les også på Udir.no: Hvordan snakke med barn og unge om krig og frykt 

Les mer om krigen i Ukraina på Ung.no