Kursets innhold

Kurset bygger i hovedsak på elementer fra kognitive, mindfullnessbaserte og emosjonsbaserte terapiretninger og har et helhetlig fokus på psykisk helse. Blant temaer er angst, unngåelsesstrategier, bekymringer, hvordan tidligere erfaringer påvirker måten du tolker verden på, hvordan falle til ro ved hjelp av pusten, følelser som et signalsystem og hvordan bli mer glad i deg selv.

Du lærer noen konkrete verktøy og strategier for å mestre bekymringer og løse problemer i hverdagen, nye måter å behandle deg selv på, i tillegg til nye måter å relatere til andre. 

Kurset består av 10 ukentlige undervisningssamlinger á 2.5 time. I tillegg er det en oppfølgingssamling 4-6 uker etter fullført kurs. 

Kursdager: Onsdager 10.30-13.00 

Sted: Brumunddal 

Kursavgift: 600,- inkludert kursbok

Har du noen spørsmål eller ønsker mer informasjon om kurset- ta kontakt med Frisklivssentralen Ringsaker på tlf: 969 44 709

 

Meld deg på Bekymringsmestringskurs her: