I henhold til Motorsportforskriften skal all motorsportaktivitet skje i regi av klubber/foreninger tilsluttet NMF (Norges motorsportforbund). Dette betinger at fremtidig organisering av tilbudet må være i regi av en motorsportklubb eller forening med medlemskap i NMF.  Kommunen kan bistå med tilskudd til utstyr, lisenser og driftsutgifter, men ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten må være i regi av en klubb, forening eller lokalt idrettslag tilknyttet NMF. Kommunen oppfordrer aktuelle interesserte å ta kontakt dersom det er interesse for å realisere aktiviteten.  

Åpningstider: 
Motorsenteret holder stengt inntil videre.

For mer informasjon, se tilbudets Facebook-side

Adresse: 
​Mausetvegen 128, Brumunddal

Kontaktperson: 

Magnus Nysveen
E-post: magnus.nysveen@ringsaker.kommune.no
Telefon: 477 98 602

Her kan du printe ut påmeldingsskjema (merk at du må fylle ut både lisensskjema og egenattest som ligger i samme link). Skjemaene leveres ved motorsenteret.