Brumunddal skatepark

Skateparken ligger rett ved Mjøsa, i Mjøsparken. Skateparken består av:

  • Skatepark på cirka 2.000 m2 med bowl.
  • Streetbasketbane/basketbane på 1.070 m2. Denne fungerer som skøytebane på vinteren. 
  • Skate- og sparkesykkelpark for barn på 150 m2 med enkle elementer, samt en 120 meter lang løype for mindre barn som vil skate eller bruke sparkesykkel. 

Moelv skatepark

Skateparken ligger rett utenfor Moelv fritidsklubbs lokaler i Garveriet. Den ble offisielt åpnet 11. juni 2016. Parken gjøres om til skøytebane på vinteren. Det er også en lekeplass rett ved.

Adresse:
Storgata 119, 2390 Moev

Kontaktperson:
Chaouki Tefla
E-post: cte@ringsaker.kommune.no
Telefon: 459 71 462