Hva inneholder postlisten?

Postliste (offentlig journal) er en oversikt over post til og fra kommunen, som er registrert i kommunens arkivsystem. Postlisten publiseres vanligvis med tre arbeidsdagers forsinkelse.

Vi fulltekstpubliserer de fleste dokumenter som registeres i kommunes arkivsystem. Det betyr at du som innbygger kan åpne og lese dokumenter som ikke er unntatt med hjemmel i lov. Du må fortsatt be om innsyn i dokumenter som er unntatt eller som ligger i arkivdeler som ikke har fulltekstpublisering. 

Dette publiseres ikke på postlisten 

Barne, elev-, klient- og personalsaker publiseres ikke på postlisten. 

Postlister for dokumenter som blir registrert i andre fagsystemer enn vårt sak- og arkivsystem publiseres ikke på innsyn.

Eksempler på avdelinger som bruker slike fagsystemer er omsorg, sosiale tjenester, barnevern og helsestasjon.

Disse fagsystemene omhandler klienter og er unntatt offentlighet.

Rett til innsyn i offentlig virksomhet 

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentleglova

Hovedregelen i loven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn. Dette betyr at henvendelser inn til kommunen – og svar vi gir ut – blir registrert i våre saksbehandlingssystemer (journalført) og publisert på våre offentlige postlister. 

Dokumenter som er unntatt offentlighet, er merket med aktuell lovhjemmel for unntaket.

Rett til innsyn

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentleglova

Hovedregelen i loven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn. Dette betyr at henvendelser inn til kommunen – og svar vi gir ut – blir registrert i våre saksbehandlingssystemer (journalført) og publisert på våre offentlige postlister. 

Slik bestiller du innsyn  

Du kan be om innsyn ved å sende e-post til postmottak@ringsaker.kommune.no og be om innsyn i ei konkret sak eller dokument.