a) Avdeling musikk, semesteravgift
Elever: Kr 1 675
Instruktør kor/korps for 1 time pr uke: Kr 3 840
Dirigent kor/korps for 1 time pr uke: Kr 9 800
Barnekor/musikkbarnehage/samspillgruppe/rockeverksted: Kr 1 675,-

Barnekor/samspillgruppe/rockeverksted – med annen elevplass: Kr 615,-

Kunstkarusell/Musikk-karusell/Digital musikkproduksjon/Gitargruppe/Ukulelegruppe: Kr 1 675


b) Avdeling barne- og ungdomsteater, semesteravgift for elever
Barneteater1: Kr 1 935
Barneteater 2: Kr 2 455
Ungdomsteater: Kr 3 345
Musikalteater: Kr 3 345,-
Musikalteater med annen elevplass: Kr 615,-

 

c) Avdeling visuell kunst, semesteravgift for elever: Kr 1 675

d) Avdeling dans, semesteravgift for elever
45 minutter 1 gang i uken: Kr 1 675
45 minutter 2 ganger i uken: Kr 2 450
60 minutter 1 gang i uken: Kr 1 900
60 minutter 2 ganger i uken: Kr 3 480
90 minutter 1 gang i uken: Kr 2 450
90 minutter 2 ganger i uken: Kr 4 280

e) Moderasjonsordning kulturskolens elever
Det betales full semesteravgift for en elevplass pr. husstand. Elevplasser utover denne har 25% rabatt. Ordningen gjelder alle tilbud.


f) Semesteravgift for barnehage og grunnskolens instruksjonstimer
16 timer à 45 minutter: Kr 4 190
16 timer à 60 minutter: Kr 5 840

g) Timeavgift musikkterapi: Kr 695

h) Billetter til offentlige konserter og forestillinger (barn inntil 18 år gratis): Kr 90
- Ved større konserter/forestillinger gjelder egne priser.


i) Oppsigelse av elevplass skal skje skriftlig innen henholdsvis 1.juni og 1.desember hvert år.
Regler for betaling etter frist:
Mellom frist og semesterstart admin.gebyr: Kr 285
Fra semesterstart til 1. februar (vårsemester) og 15. september (høstsemester); 1⁄2 avgift
Etter 1. februar/15. september: 1/1 avgift

Utleie av instrumenter/materiellavgift
(Jf. art 1625, virksomhetsområde 56 og tjeneste 3830)
Semesteravgift materiell for visuell kunstelever: Kr 280
Leie av instrument pr semester for elever Kr 295
Leie av instrument pr semester for andre Kr 740