FAU

Foreldrerådet består av alle foreldre som har barn på skolen. Foreldrerådet ledes av et arbeidsutvalg (FAU), som har representanter fra hvert trinn. Leder og nestleder velges på foreldrerådets årsmøte i mai. Halvparten av medlemmene er på valg hvert år. På den måten sikrer en kontinuiteten i arbeidet. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at elever og foreldre er aktivt med i arbeidet for å skape et godt miljø

Samarbeids- og skolemiljøutvalg

Samarbeidsutvalget(SU) er et kontaktskapende og samordnende ledd for alle parter i skolesamfunnet. Skolemiljøutvalget(SMU) er lovpålagt og har et overordnet ansvar for skolemiljøet. I utvalget skal foreldre og elever være i flertall.

 

Elevråd

Ved Kirkekretsen skole er alle klasser fra 2.-7. trinn representert i elevrådet. Det skal normalt være en gutt og ei jente fra hvert trinn, og hver har sitt varamedlem. Elevrådet velger også representanter til SU.