Høringsbrev

Rapporten om fremtidig skolestruktur i nordre Ringsaker ble behandlet i formannskapets møte den 26.5.2021 ved f.sak 47/2021. Det ble vedtatt å legge rapporten og kommunens saksutredning ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 9.8.2021. 

Nedenfor ligger høringsbrevet med tilhørende vedlegg som ble sendt ut 27.5.2021, jf. vedtak i f.sak 47/2021.

Høringsbrevet er sendt til:
-          Samarbeidsutvalg ved de berørte skolene
-          Foreldreråd ved de berørte skolene
-          Elevråd ved de berørte skolene 
-          Fagforeninger for ansatte ved de berørte skolene
-          Lag og foreninger i nordre Ringsaker
-          Innlandet fylkeskommune

Høringsdokumentene legges også ut til offentlig ettersyn på kommunens nettside og på bibliotekene i Moelv og Brumunddal.

Alle som ønsker er velkomne til å levere høringsinnspill, og det henvises til høringsbrevet for mer informasjon. Alle høringsinnspill vil fortløpende bli lagt ut på denne nettsiden.

Høring av rapport: Konsekvensutredning av skolestrukturen i nordre Ringsaker

Saksframlegg: Skolestruktur i nordre ringsaker – høring og offentlig ettersyn

Vedlegg 1 - Rapport Konsekvensutredning Skolestruktur Nordre Ringsaker

Vedlegg 1.1 - Kommunikasjons- og medvirkningsplan

Vedlegg 1.2 - Stedsanalyse lokalsamfunn Nordre Ringsaker

Vedlegg 2 - K-sak 05420 Skolestruktur i Nordre Ringsaker

Vedlegg 2.1 - Sak nr 01920 i utvalg for opvekst - Skolestruktur i Nordre Ringsaker

Vedlegg 2.2 - Skolestruktur i Nordre Ringsaker

Vedlegg 2.3 - Tilleggsdokument til politisk behandling

Vedlegg 2.4 - Befolkningsutvikling

Adresseliste høringsbrev om skolestruktur i nordre Ringsaker

Høringsinnspill

Kommentarer og spørsmål til rapport fra WSP fra foreldrearbeidsutvalget (FAU) - Åsen skol nr.1 

Spørsmål og svar - Camilla Storlien - ordfører

Høringsinnspill fra foreldrearbeidsutvalget (FAU) - Lismarka skole nr.1

Høringsinnspill fra foreldrearbeidsutvalget (FAU) - Lismarka skole - spørreundersøkelse nr.2

Høringsinnspill fra foreldrearbeidsutvalget (FAU) - Lismarka skole - presentasjon nr.3 

Innspill før rapport fra WSP legges ut på høring fra bygdeutvalget i Lismarka

Høringsinnspill fra foreldrearbeidsutvalget (FAU) - Åsen skole nr.2

Høringsinnspill fra samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU) -Lismarka skole

Høringsinnspill fra Atle Hålimoen Elvelund

Høringsinnspill fra Randi Larsen

Høringsinnspill fra elevrådet Lismarka skole

Høringsinnspill fra elevrådet Messenlia skole

Høringsinnspill fra Lismarka oppvekstsenter

Høringsinnspill fra Ringsaker idrettsråd

Høringsinnspill fra foreldrearbeidsutvalget (FAU) - Messenlia skole

Høringsinnspill fra samarbeidsutvalget (SU) - Messenlia skole

Høringsinnspill fra Næroset Turn

Høringsinnspill fra Håkon Haugsrud

Høringsinnspill fra Jon Kåshagen

Høringsinnspill fra Sigrun Dancke Skaare

Høringsinnspill fra skoleskyssgruppa Nordre Ringsaker samvirkelag nr.1

Høringsinnspill fra Åsmarka idrettslag

Høringsinnspill fra fagforeningen ved Lismarka skole.pdf 

Høringsinnspill fra Nordre Ringsaker samvirkelag ved HC Medlien nr.2

Høringsinnspill fra Nærosinger ved Heidi Korsveien

Høringsinnspill fra Janna og Nikolai Brenden

Høringsinnspill fra samarbeidsutvalget (SU) - Lismarka barnehage

Høringsinnspill fra foreldrearbeidsutvalget (FAU) - Åsen skole nr.3

Høringsinnspill fra bygdeutvalget for Åsmarka

Høringsinnspill fra foreldrearbeidsutvalget (FAU) - Fagernes skole

Høringsinnspill fra Nordre Ringsaker samvirkelag nr. 3

Høringsinnspill fra Nordre Ringsaker samvirkelag nr. 4

Høringsinnspill fra Nordre Ringsaker samvirkelag nr. 5

Høringsinnspill fra Trond M. Aasen 

Høringsinnspill fra Aina Kvarberg

Høringsinnspill fra elevrådet -Fagernes skole

Høringsinnspill fra elevrådet - Åsen skole

Høringsinnspill fra samarbeidsutvalget- Fagernes skole

Høringsinnspill fra Fagforbundet Ringsaker

Høringsinnspill fra nordre Ringsaker bonde- og småbrukarlag

Høringsinnspill fra Roar Myhren

Høringsinnspill fra bygdeutvalget i Lismarka

Høringsinnspill fra Kristen Rusaanes

Høringsinnspill fra Berit S. Høiby

Høringsinnspill fra eldreboligene i Lismarka

Høringsinnspill fra Lismarka skilag

Høringsinnspill fra Åsmarka bygdekvinnelag

Høringsinnspill fra foreldrearbeidsutvalget (FAU)- Fossen skole

Høringsinnspill fra Rask 4H i Åsmarka

Høringsinnspill fra bygdeutvalget i Næroset (Lucky-Næroset)

Høringsinnspill fra Falken 4H- Næroset

Høringsinnspill fra Thomas Ånerud

Høringsinnspill fra Thea Kristensen

Høringsinnspill fra Utdanningsforbundet Ringsaker

Høringsinnspill fra Cathrine Kleppe

Høringsinnspill fra Odd Arne Sørlien Fauskerud

Høringsinnspill fra Anya Bratberg - 1

Høringsinnspill fra Anya Brattberg - 2

Høringsinnspill fra Trond Haukåssveen

Høringsinnspill fra Lillian Baardseth

Høringsinnspill fra Tom Aage Sollid

Høringsinnspill fra gardbrukere i Åsmarka

Høringsinnspill fra Camilla Storlien

Høringsinnspill fra samarbeidsutvalget (SU) Åsen skole

Høringsinnspill fra lærere - Åsen skole

Høringsinnspill fra Gyrd Nannestad

Høringsinnspill fra Renate Fjeld

Høringsinnspill fra Rebecca Fjeld

Høringsinnspill fra Heidi Rolfsen

Valg av leverandør

Valg av leverandør er gjort av ordfører Anita Ihle Steen og leder av opposisjonen Odd-Amund Lundberg.

– Vi fikk mange gode tilbud i konkurransen om konsekvensutredning. Vi er opptatt av at det nå skal bli en grundig utredning med god medvirkning, og det føler vi oss trygge på at WSP vil legge til rette for, sier ordfører Anita Ihle Steen. 

– WSP har erfaring fra mange liknende utredninger, og de har satt sammen et godt team som vi er sikre på vil gjøre en god jobb for oss. Vi vet at WSP har gjennomført mange gode prosesser i andre kommuner, sier leder av opposisjonen Odd-Amund Lundberg

Erfaring fra mange skolestrukturutredninger

WSP er et internasjonalt rådgivningsselskap med mer enn 50.000 medarbeidere i 40 land. I Norge har de totalt rundt 650 ansatte. De satser tungt på skoleplanlegging og har erfaring fra en lang rekke skolestrukturutredninger over hele landet. De har satt sammen et team der alle har erfaringer fra tidligere skolestrukturutredninger.

– Vi takker for tilliten og ser fram til samarbeidet med Ringsaker kommune. Vi vet at skolestrukturutredninger er krevende, og vi skal gjøre vårt beste for at prosessen skal oppleves som god og at politikerne skal få et best mulig beslutningsgrunnlag, sier Thomas Odiin, oppdragsleder for WSP.

Medvirkningsprosess i februar/mars

Medvirkningsprosessene vil starte i midten av februar, og det legges opp til en bred involvering. Det ønskes å gjennomføre fysiske møter der det er mulig, men dette vil smittesituasjonen avgjøre. WSP har uansett gode erfaringer med bruk av digitale verktøy i involveringsprosesser, og har erfaring med dette fra perioden med restriksjoner grunnet Covid-19.

– Vi skal legge opp til en bred og god involvering. Våre pedagoger har lang erfaring med å tilrettelegge for god dialog med alle involverte interessegrupper, og det er viktig for oss at alle synspunkter får komme fram, sier Thomas Odiin, prosjektleder WSP.

Framdrift og informasjon

Utredningsarbeidet starter opp umiddelbart, og WSP skal levere endelig prosjektrapport 6. mai. Utredningen vil løpende forankres i møtene til utvalg for oppvekst, der første møte blir 27. januar. Etter hvert vil det bli opprettet en egen del på kommunens nettside der informasjon blir lagt ut, og der det vil bli muligheter for å komme med digitale innspill.

– Det er viktig at utvalg for oppvekst, som har hatt saken hele veien, også nå blir aktivt involvert i utredningen. WSP vil møte i utvalgsmøtene og forankre utredningen der. I tillegg skal vi forsøke å få informert godt via kommunens nettsider, slik at alle som ønsker kan følge utviklingen, avslutter ordføreren.

Medvirkningsmøter

I konsekvensutrednigen vil det gjennomføres medvirkningsmøter. Møtene vil gjennomføres som arbeidsverksteder, der en skal jobbe med oppgaver gjennom det digitale arbeidsverktøyet Padlet.

 • Møtene holdes digitalt via Teams eller Zoom. Det ligger lenke i innkallingen til møtet.
 • I medvirkningsmøtene blir det brukt et digitalt verktøy, Padlet.
 • Bruk av Padlet gjør det mulig å innhente og samle mye informasjon på kort tid. Deltagerne kan selv skrive inn meninger og innspill.
 • Innspillene som kommer inn er anonyme. Ingen ser hvem som har kommet med hvilke innspill.
 • Padlet er lett tilgjengelig og enkel å bruke. Man får tilgang via en lenke.
 • Det opprettes en egen Padlet for hvert av møtene.
 • Alle som er invitert til møtene får tilgang til padleten for sitt møte.
 • Padleten for de enkelte brukergruppene åpnes under de ulike møtene.
 • Det vil være anledning til å komme med innspill i etterkant av møtet, da alle padletene vil være tilgjengelige ut mars.

Møteplan for medvirkningsmøtene  finner du nedenfor.

Møteplan for medvirkningsmøter

Møtene vil hovedsakelig foregå på teams. Innkallingene til møtene i uke 8 er sendt ut. Innkallingene til de andre møtene vil bli sendt ut fortløpende. Det tas forbehold om at enkelte av tidspunktene kan bli justert.

Tidspunkt Deltakere
Tirsdag 23. februar 14.00 - 16.00 Lærere og skoleledere
Onsdag 24. februar 9.00 - 11.00 SFO-ansatte
Torsdag 25. februar 10.00 - 11:30 IKT og digital læring
Torsdag 25. februar 12.00 - 14:00 Folkehelsekoordinator, barnevern, helsesykepleiere, Familens hus
Mandag 8. mars 12.00 - 14.00 Renhold og drift
Tirsdag 16. mars Ungdomsrådet
Onsdag 10. mars 17.00 - 19.00 Idrettslag og kulturforeninger
Onsdag 24. mars (i skoletiden) Elever
Onsdag 17. mars 18.00 - 20.00 FAU

Torsdag 18. mars 17.00 – 19.00 

Mandag 22. mars 17.30 - 19.30

Tirsdag 23. mars 18.00 - 20.00

Folkemøter

Last ned pdf av møteplanen her

Medvirkningsmøter for næringsliv, lag og foreninger

Representanter fra næringsliv og næringsforeninger i Nordre Ringsaker ønskes velkommen til et felles medvirkningsmøte. 

Tidspunkt: Torsdag 8. april 2021, kl. 11.00-12.30

Dette møtet krever forhåndspåmelding. Send epost til silje.hammershaug@wsp.com. Du vil da få invitasjon til et teamsmøte med lenke til møtet.  

Invitasjon til brukermedvirkning næring

Representanter fra frivillige lag og foreninger i Nordre Ringsaker ønskes velkommen til et felles medvirkningsmøte. 

Tidspunkt: Torsdag 8. april 2021, kl. 18.00-20.00

Dette møtet krever ingen forhåndspåmelding. Du kommer inn på møtet ved å klikke på lenken i invitasjonen nedenfor.

Invitasjon til brukermedvirkning lag og foreninger.

Folkemøter om skolestruktur i Nordre Ringsaker

I forbindelse med utredning av framtidig skolestruktur i Nordre Ringsaker, ønsker Ringsaker kommune bred brukermedvirkning. Dette gjøres gjennom å gi alle innbyggere muligheter til å komme med innspill. Det er lagt opp til flere ulike møtepunkter. Ett av disse er folkemøter der alle som ønsker kan delta. Grunnet pågående pandemi og gjeldende smittevernregler, gjennomføres medvirkningen digitalt. De digitale møtene ledes av prosjektledere i WSP Norge.

Det planlegges i denne sammenhengen for tre digitale folkemøter. Dette gjør vi for å sikre at flest mulig av innbyggerne i Nordre Ringsaker skal ha mulighet til å delta og komme med innspill. Det er satt av to timer til møtene, og erfaring tilsier at dette er nok til å få gitt god informasjon og til at alle får kommet med sine innspill. Det gis anledning til å komme med innspill skriftlig via et digitalt verktøy. Dette gir alle like muligheter til å komme med innspill. Det vil ikke være mulig å komme med muntlige innspill og appeller i møtene. For å sikre at alle som ønsker det får muligheten til å medvirke, vil det også være mulig å komme med innspill i etterkant av møtene. De tre møtene vil gjennomføres likt, og ta opp de samme temaene og problemstillingene. Du velger selv hvilket av de tre møtene du ønsker å delta på.

Folkemøte 1 Torsdag 18. mars 2021, kl. 17.00-19.00 Lenke
Folkemøte 2 Mandag 22. mars 2021, kl. 17.30-19.30 Lenke
Folkemøte 3 Tirsdag 23. mars 2021, kl. 18-20 Lenke

Innhold i møtene

1. Presentasjon av WSP Norge.
2. Presentasjon av rammer for konsekvensutredningen: alternativer og kriterier.
3. Skolestruktur og framtidens skole: forskning og fakta.
4. Innspill og medvirkning fra innbyggerne via Padlet.

Gjennomføring via Teams

Møtene gjennomføres via den digitale plattformen Teams. Du trenger PC, MAC, nettbrett eller mobiltelefon for å delta. Hvis du ikke har en konto i Teams, kan du likevel være med i møtet.

Du trenger da nettleseren Google Chrome, Safari, Firefox eller Microsoft Edge. De kan lastes ned gratis fra nettet. Du kommer inn på møtet ved å klikke på lenken til høyre for møtet i tabellen over. Det kan være greit å gjøre dette 10 min før møtestart, slik at du er sikker på å være klar. Arrangementet starter til oppsatt tid. Følg instruksjonene på skjermen for å komme i gang.

Innspill via Padlet

I møtet kan du komme med skriftlige innspill via Padlet. Padlet er en digital tavle der dere kan komme med innspill til WSP.

 • Bruk av Padlet gjør det mulig å innhente og samle mye informasjon på kort tid. Deltagerne kan selv skrive inn meninger og innspill anonymt.
 • Dette er en offentlig utredning, og de anonyme innspillene vil være tilgjengelige for offentligheten. Ingen ser hvem som har kommet med hvilke innspill.
 • Padlet er lett tilgjengelig og enkel å bruke. Du får tilgang via en lenke i chatten når møtet har startet.
 • Det opprettes en egen Padlet for hvert folkemøte.
 • Det vil være anledning til å komme med innspill også i etterkant av møtet, da alle Padletene vil være tilgjengelige ut mars måned.

Hjelp til deltagelse i folkemøtene?

Ringsaker kommune vil legge til rette for innbyggere som, av ulike årsaker, ikke kan delta digitalt i møtene. De får et alternativt tilbud om medvirkning. Dette skjer konkret ved at man kan følge de digitale møtene fra lokaler på skolene i Nordre Ringsaker:

 • Møtet med presentasjoner blir vist på skjerm
 • Man kan få hjelp til å sende innspill, via egen PC/mobil eller via kommunal PC.

Til stede på skolene vil det være personer som bistår med teknisk veiledning. Det vil ikke være noen til stede som kan svare på spørsmål angående utredningen.

Skolene Lismarka, Messenlia, Åsen, Fossen og Fagernes stiller alle med tilgjengelige lokaler til alle tre møtene.

Grunnet regler for smittevern, krever deltagelse til disse fysiske møtene påmelding. Påmelding sendes til: silje.hammershaug@wsp.com, innen 15.03.2021. Du må oppgi navn, hvilken skole og hvilken dag du ønsker å møte opp på.

Det kan være ulike grunner til at du ikke kan delta digitalt i møtene, f.eks. utfordringer med syn, hørsel eller digital kompetanse. Du trenger ikke å oppgi årsaken til at du trenger hjelp til deltagelse.

Velkommen!

Last ned info om folkemøtene her

Innspill til folkemøte nr. 1 - 18. mars 2021

Innbyggerne i Nordre Ringsaker har mulighet til å komme med innspill via det digitale verktøyet Padlet. Nedenfor ligger innspillene som kom inn i forbindelse med det første folkemøtet, og er delt inn i "Rød hatt", "gul hatt" og "svart hatt".

Folkemøte 1: Rød hatt

Folkemøte 1: Svart hatt

Folkemøte 1: Gul hatt

Padletene er åpne frem til 31. mars og at det er mulig å legge inn innspill frem til denne datoen.

Last ned pdf av wsp sin presentasjon

Innspill til folkemøte nr. 2 - 22. mars 2021

Innbyggerne i Nordre Ringsaker har mulighet til å komme med innspill via det digitale verktøyet Padlet. Nedenfor ligger innspillene som kom inn i forbindelse med det første folkemøtet, og er delt inn i "Rød hatt", "gul hatt" og "svart hatt".

Folkemøte 2: Rød hatt

Folkemøte 2: Svart hatt

Folkemøte 2: Gul hatt

Padletene er åpne frem til 31. mars og at det er mulig å legge inn innspill frem til denne datoen.

Last ned pdf av wsp sin presentasjon

Innspill til folkemøte nr. 3 - 23. mars 2021

Innbyggerne i Nordre Ringsaker har mulighet til å komme med innspill via det digitale verktøyet Padlet. Nedenfor ligger innspillene som kom inn i forbindelse med det første folkemøtet, og er delt inn i "Rød hatt", "gul hatt" og "svart hatt".

Folkemøte 3: Rød hatt

Folkemøte 3: Svart hatt

Folkemøte 3: Gul hatt

Padletene er åpne frem til 31. mars og at det er mulig å legge inn innspill frem til denne datoen.

Last ned pdf av wsp sin presentasjon