De som ikke har anledning til å lese av vannmåleren sin i høstferieukene, vil få en ny SMS om vannmåleravlesing i november.  

Hytteeiere som ikke sender inn vannmålerstand på SMS i oktober eller november, vil få måleravlesingskort i posten ved slutten av kalenderåret.  

Les mer om vannmåleravlesning