Tidslinje for vannmåleravlesning 2023

27. november: 

 • SMS blir sendt til husstand som må lese av vannmåleren manuelt 
 • Mottaker er husstander som må lese av vannmåleren manuelt.  

30. november: 

 • SMS med påminnelse blir sendt til husstand som ikke har lest av vannmåleren  

4. desember – 17. desember: 

 •  Papiravlesningskort blir sendt til abonnenter som ikke sender inn målerstanden på SMS og til de som har ønsket papirkort via digital postkasse. 
 • De som ikke har digital postkasse, får papiravlesningskort sendt per post som tidligere. Det samme gjelder de som ikke åpner meldingen i sin digitale postkasse i løpet av noen dager.  

7. januar: 

 •  Siste frist for innrapportering av målerstand på papiravlesningskort via nettstedet www.leseav.no. Kun abonnenter som bruker papiravlesningskort, kan sende inn målerstanden på nett. 

Hvordan skal tallene leses av?

 • Det er fem siffer på tallskiven. Dersom målerstanden starter med 0 eller flere nuller, skal disse droppes. 
   
 • Hvis målerstanden eksempelvis er 00315, svarer du bare 315 på tekstmeldingen om målerstand – slik som du ser på bildet. 
   
 • Svaret på tekstmeldingen skal kun bestå av tallene i målerstanden, og ingenting annet (ingen bokstaver eller tekst). 

Det er dessverre ikke mulig å sende inn målerstand på nettet. 

Generelt om vannmåleravlesning på SMS for innbyggere i kommunen

 • Vannmåleravlesning sendes ut årlig på SMS til alle abonnenter med vannmåler i Ringsaker kommune. Dette skjer i slutten av november hvert år. Abonnenter som ikke svarer på SMS, vil få papirkort tilsendt i posten. 
 • SMS besvares med målerstand. Vært oppmerksom på at røde tall eller tall bak komma ikke skal registreres.  
 • Forbruket blir fakturert i mars året etter vannmåleravlesning, Det gjøres en avregning opp mot tidligere innbetalt forskuddsbetaling.  

Har du skiftet vannmåler siden forrige vannmåleravlesing?

Da sender du inn målerstand kun for forbruket på ny vannmåler. Vårt system beregner forbruket siden forrige måleravlesing, både for ny og gammel måler. 

SMS om vannmåleravlesing til hytteeiere på Sjusjøen og omegn

Fredag 29. september 2023 vil hytteeiere på Sjusjøen og omegn motta en SMS om vannmåleravlesing fra Ringsaker kommune.  
  
De som ikke har anledning til å lese av vannmåleren sin i høstferieukene, vil få en ny SMS om vannmåleravlesing i november.  

Hytteeiere som ikke sender inn vannmålerstand på SMS i oktober eller november, vil få måleravlesingskort i posten ved slutten av kalenderåret.  

 

Vi kan hjelpe deg!

Dersom du ikke kan svare på utsendte SMS, kan du henvende deg til kommunens Innbyggerservice på telefon 62 33 50 00 eller e-post innbyggerservice@ringsaker.kommune.no, slik at Innbyggerservice registrerer målerstanden for deg. 
 
Alternativt kan du vente på papirkortet som du vil få i posten ved slutten av året, dersom tekstmeldingen ikke blir besvart. 

Informasjon til rørleggere vedrørende installering av vannmåler

Vannmåler installeres og hentes av godkjent rørlegger etter søknad om sanitærabonnement. Dette hentes og utleveres hos teknisk drift. Vannmåler er kommunens eiendom og skiftes ut rutinemessig med ca. 10 års syklus. 

For mer informasjon om henting og installering av vannmåler, vennligst kontakt:

Sone Brumunddal
Harald Bergum, rørleggerkontrollør, teknisk drift.
Telefon: 969 43 178

Sone Moelv
Arne Tørudbakken, fagarbeider, teknisk drift.
Telefon: 975 52 362.