Transportør Distrikt Telefonnummer
Roy Jakobsen Furnes 977 63 693
Hans Stabo-Eeg Nes 917 57 894
Per Hatterud Rudshøgda 62 34 50 09 
Hans Einar Stordahl Brumunddal 906 41 800

 

Dersom du ønsker å hente vann selv vet et av kommunens tappepunkt, kan du ta kontakt med teknisk drift på telefon  62 33 50 00 eller på e-post for å avtale henting av nøkkel ved avtalt tappepunkt.