Vannledninger

 • Stenging og åpning av sluser, ventiler, kraner på kommunens VA-anlegg skal kun utføres av personell ved teknisk drift. Kran på stikkledning er privat eiendom og skal håndteres av godkjent foretak. Alle slike arbeider skal varsles der abonnenter blir berørt.
   
 • Ved behov for assistanse for åpning eller stenging av ventiler på hovedledninger og fellesledninger, skal teknisk drift varsles senest kl. 12.00 dagen i forvegen, eventuelt fredag for oppdrag på mandag.
   
 • Dersom ikke teknisk drift har gitt tilbakemelding innenfor normal arbeidstid, kan den kommunale vakttelefonen til teknisk drift kontaktes. 
   
 • Kummer skal være klargjort, det vil si fri for snø og is, før kommunens driftspersonell kommer.
   
 • Uttak av vann til frosttapping eller liknende skal ikke forekomme. Det vil si at man ikke skal la vannet renne for å unngå at vannrørene fryser. 
   
 • Uttak av vann til utspyling, kloring og trykktesting eller liknende skal varsles eller avklares skriftlig med teknisk drift på e-post postmtk@ringsaker.kommune.no.
 • Stikkledninger er privat anlegg, og skal følge reglene i sanitærreglementet.

Avløpsnett

 • Hvis det ikke er vakten til teknisk drift som har planlagt arbeidet, skal teknisk drift alltid varsles før arbeidet tar til. Dette gjelder for eksempel ved arbeider med spyling og rensing etter kloakkstopper.
   
 • Varslingen skal inneholde en oversikt over hvilke kummer som er berørt. For at det skal være enkelt å identifiseres de aktuelle kummene, skal de identifiseres med adresse eller skisse. 

Varsel til kommunen

 • Innenfor ordinær arbeidstid skal kommunen ved teknisk drift varsles på e-post til postmtk@ringsaker.kommune.no
   
 • Utenfor arbeidstid, eller dersom det ikke er gitt svar ved arbeidstids slutt, kontakt kommunal teknisk vakt på telefonnummer 975 52 350.
   
 • Kommunen forbeholder seg retten til å fakturere kostnader i tilfeller der disse retningslinjene ikke er fulgt.