Fakturering

Ringsaker kommune fakturerer en gang i kvartalet. Ønsker du månedlig fakturering av 
kommunale eiendomsavgifter kan du be om det i skjemaet under. 

Viktig informasjon:

  • Mulighetene for månedlig fakturering gjelder bare boligeiendommer.
  • Overføring fra kvartalsvis faktura til månedlig faktura må tilpasses kommunens ordinære kvartalsvise fakturering. 
  • De som ber om månedlig faktura mellom 1. mars og 31. mai, vil få månedlig faktura fra og med juli. 
  • De som ber om månedlig faktura mellom 1. juni og 31. august, vil få månedlig faktura fra og med oktober. 
  • De som ber om månedlig faktura mellom 1. september og 30. november, vil få månedlig faktura fra og med januar.
  • De som ber om månedlig faktura mellom 1. desember og 28.(29.) februar, vil få månedlig faktura fra og med april.
  • Ved salg av eiendom vil avtale om månedlig fakturering følge med over til ny hjemmelshaver.
  • Månedlig faktura har i hovedsak forfall den 20. hver måned. Dette kan avvike i starten på året på grunn av godkjenning av eiendomsskattetakster. Dersom det senere ønskes å skifte fra månedlig til kvartalsvis faktura må det gis beskjed om dette til kommunens servicesenter. 
  • Kvartalsvis faktura har forfall 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember.

Digitale postkasser

Hvis du ikke lenger mottar papirfakturaer fra Ringsaker kommune, går de automatisk til en digital postkasse. Du kan ha en digital postkasse, uten å ha opprettet en selv.

Ringsaker kommune fakturerer mot digitale postkasser på kunder som ikke har annen digital mottaker fra før. Systemet vårt vasker mot Difi sitt register over alle som har digitale postkasser. Difi har orientert oss om at Danske Bank og Nordea har opprettet E-boks postkasse på alle sine kunder. Får du ikke papirfaktura fra oss, bør du sjekke om du har fått faktura i  digital postboks, E-boks eller DigiPost.

Dersom du er kunde i Nordea eller Danske Bank, og ikke vil ha E-boks, kan du henvende deg på telefon 22 89 85 04 for å slette denne. Du kan kontakte Difi på tlf. 800 30 300 for å reservere seg mot elektronisk post 
fra det offentlige. Gjør du dette, vil du heller ikke få skatteoppgjøret elektronisk i Altinn.

 

Grunnlaget for gebyrer

Årsavgift for vann og kloakk betales etter målt vannforbruk, samt et fast abonnementsgebyr. Vannmåleravlesningskort eller SMS varsling sendes ut hvert år i november/desember til alle eiendommer som har montert vannmåler(e) i Ringsaker. Avlesning kan også gjøres på internett.

Anført avlesningsstand utgjør beregningsgrunnlaget for vann-/kloakkavgift. Dersom avlesningsstanden ikke blir innrapportert vil eiendommens forbruk bli stipulert ut fra forrige års forbruk.
Vann- og kloakkavgift betales i fire årlige terminer. De som ønsker det kan få månedlig faktura.(Gjelder kun boligeiendommer)

Spørsmål vedrørende måleravlesning, regninger og lignende tas opp direkte med Ringsaker kommunale servicesenter. Nye tilknytninger, endringer av det tekniske opplegg og lignende tas opp med autorisert rørlegger.

Forskrift om vann og avløpsgebyrer ligger på Lovdata.

Priser

Vann- og avløpsgebyrer finner du i prisregulativet på denne siden under «Avløp».