Opplysninger fra ledningskartet

Opplysninger som finnes er eksempelvis ledningstype, beliggenhet, dimensjon, material og anleggsår, eventuelle driftsforstyrrelser som lekkasjer eller tilstoppelser, samt innhold og plassering av kummer.

Du kan få tilsendt kartutsnitt og andre opplysninger ved å sende en forespørsel på e-post til teknisk@ringsaker.kommune.no.
Oppgi hvilken informasjon du ønsker, hvilke eiendommer/områder det gjelder, samt bakgrunnen for forespørselen.

Opplysninger fra ledningskartet utleveres til personer eller bedrifter med saklig behov for disse. Dette gjelder for eksempel huseiere, ledningseiere, entreprenører som skal planlegge eller utføre grave- eller byggetiltak, samt konsulenter for kommunale eller private utbyggingsprosjekter.

Spørsmål om private stikkledninger

Gjelder det spørsmål om private stikkledninger må huseier forhøre seg om det foreligger tegninger over dette i eiendoms-mappa: postmottak.kart.byggesak@ringsaker.kommune.no

Opplysningene som blir utlevert skal ikke benyttes til andre formål enn de er tiltenkt. Du må derfor påse at de ikke blir videreformidlet til uvedkommende.

Opplysninger om ledningenes beliggenhet skal anses som veiledende.  

Ringsaker kommunes ledningskart inneholder ikke opplysninger om strømkabler eller kommersielle tele- og fiberkabler, etc. Dette kan skaffes ved å registrere en henvendelse om graving eller påvisning i Geomatikk Ledningsportalen, eller ved å ta direkte kontakt med aktuelle ledningseiere.