Brunt vann

Dersom vannet i springen er misfarget, skru på kaldtvannskranen og la vannet renne til misfargingen er borte. Bruk kranen som er nærmest vanninntaket ditt, den som er nærmest/ i samme etasje som vannmåleren og varmtvannsberederen. Da unngår du å føre det misfargede vannet videre i rørsystemet i huset ditt. Unngå å skru på varmtvannet til misfargingen er borte slik at det misfargede vannet ikke kommer inn i berederen. Vent med å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin til vannet er fri for farge. 

Brunt vann oppstår oftest i forbindelse med spyling av vannledningsnettet. Dette gjør vi med jevne mellomrom som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet. En annen årsak til misfarget vann kan være endringer i hastigheten på vannstrømmen i ledningsnettet.

Det er svært sjelden at brunt vann fører til helserisiko.

Dårlig trykk

Ved plutselig dårlig trykk eller liten vannmengde når du skrur på springen, sjekk oversikt over driftshendelser på vår nettside for informasjon om årsak. Undersøk med naboer om de opplever samme problem.

Dersom vi ikke har lagt ut informasjon om hendelser på vannledningsnettet i ditt område, ta kontakt med Vann og avløp på vakttelefon 975 52 350.

Det kan være smart å rense vannmålersilen som er montert foran vannmåleren. Det anbefales å gjøre dette med jevne mellomrom, cirka én gang per år.

Har du problemer med vanntrykket/ liten vannmengde i springen over tid, kontakt rørlegger. 

 

Hardt vann

Tabell over hardhet på vann fra kommunale vannverk
 

Område Vann fra vannverk Type vann dH (tyske hardhetsgrader) mmol/l
Narud vannverk Br. dal Narud grunnvann 5,0 – 7,0 0,9
Brumund vannforsyning Narud grunnvann 5,0 – 7,0 0,9
Nybygda vannforsyning Narud grunnvann 5,0 – 7,0 0,9
Nes vannverk Nes overflatevann 1,1 0,2
Moelv vannverk Moelv overflatevann 2,2 0,4
Gaupen vannforsyning Moelv overflatevann 2,2 0,4
Jølstad vannforsyning Moelv overflatevann 2,2 0,4
Brøttum vannforsyning Moelv overflatevann 2,2 0,4
Åsmarka vannverk Åsmarka grunnvann 6,8 1,2
Lismarka vannverk Lismarka grunnvann 6,2 1.1
Mesnali vannforsyning Lillehammer grunnvann 3,8 0,7
Sjusjøen vannforsyning Lillehammer grunnvann 3,8 0,7
Furnes vannforsyning Hias overflatevann 1,1 0,2
         

 

Abonnenter til Narud Vannverk i Brumunddal kan fra tid til annet oppleve «hardtvann» Dette vil si at kalkinnholdet i vannet er høyt. Ringsaker kommune etterstreber å holde et lavt hardhetstall på vannet.

Tiltak ved «Hardtvann»

  • Rengjøring av ledninger og siler hvis mengdene og trykket går ned
  • Husk å rengjøre silen foran vannmåler
  • Rengjøring av varmtvannsbereder, dette kan være vanskelig, men å regulere vanntemperaturen noe ned kan ha effekt på levetiden
  • Ved ekstremt hardtvann, innmontering av filter

Vannet lukter klor

Lukter vannet ditt klor, kan du ta kontakt med Vann og avløp på vakttelefon 975 52 350, eller på e-post (betjent i åpningstiden). Undersøk gjerne med naboer om de opplever det samme. Ved behov vil kommunen oppsøke abonnenten og ta en prøve av vannet og analysere denne for klorrester, slik at klorinnholdet kan fastslås.

Vannet er borte

Undersøk med naboer om de har mistet vannet.

Dersom du ikke har mottatt varsling fra kommunen på mobil eller fasttelefon om at vannet er borte, ta kontakt med Vann og avløp på vakttelefon 975 52 350, eller på e-post (betjent i åpningstiden).

Vann/kloakk i kjelleren

Ta kontakt med Vann og Avløp på vakttelefon 975 52 350, eller på e-post (betjent i åpningstiden).

Rydd unna gjenstander for å unngå vannskader. 
Dersom vannet har forårsaket at noe er ødelagt eller skadet, ta kontakt med ditt forsikringsselskap for opprydding og taksering.

Informasjonsbrosjyre om hva man gjør ved kjelleroversvømmelser

 

Vond lukt fra sluk

Oftest skyldes vond lukt fra sluk at vannlåsen er tom for vann. Hell noen liter vann ned i sluket. Hvis lukten vedvarer, kontroller luftinntaket/ ventilator i rommet.

Ved tett eller manglende ventilasjon, vil det oppstå problemer med lukt fra sluk/avløp. Ta kontakt med rørlegger eller ventilasjonsfirma (VVS). 

Vannlekkasje

Vannlekkasje inne

Ring rørlegger.

Vannlekkasje utendørs på din private eiendom

Er det oppstått lekkasje på din private vannledning inn til ditt hus, ta kontakt med lokal rørlegger for utbedring av skaden.

Vannlekkasje på kommunal vannledning

Ved mistanke om vannlekkasje, tas kontakt med teknisk drift på vakttelefon 975 52 350 eller på e-post (betjent i åpningstiden).

Stengt vann

Stengt vann og andre problemer med vannforsyningen varsles via SMS og talemelding til fasttelefoner i det området det gjelder. Ved varsling av få abonnenter kan dette skje gjennom post.

Når vannet skal stenges

Du får en SMS fra oss før vi stenger vannet. I meldingen får du oppgitt når og hvor vannet blir stengt. Tiden for stengingen er omtrentlig og vi gir beskjed dersom det blir endringer. Det er lurt å fylle opp vann til forbruk i drikkeflasker og bøtter på forhånd.

Når vannet er stengt

Du må holde alle vannkraner stengt mens arbeidet pågår og vannet er stengt. Dette er viktig for å unngå skader på ditt sanitærutstyr. Du finner informasjon om når vannet er forventet tilbake på oversikten over hvor vannet er stengt.

Når vannet er tilbake

Når vannet er tilbake kan det være brunt. Vannet kan være mer eller mindre brunt til og med neste dag etter at det har vært stengt. Åpne kaldtvannskranen og la vannet renne noen minutter for å slippe ut luft og spyle ut brunt vann og partikler. Det er ikke farlig å drikke vannet eller bruke det i matlaging. Utsett lys klesvask til vannet er klart igjen. Hvis du er uheldig og får brunfarge på klesvasken, anbefaler vi at du holder klærne våte til du får vasket dem i rent og klart vann. Hvis klærne tørker kan de bli misfarget.