Når vannet i perioder blir stående stille i vannledningene feller manganet ut på rørveggen. Når vannforbruket stiger og farten i vannrørene øker vil deler av den utfelte manganen bli med i vannstrømmen. Dette fører til at vannet blir misfarget. Misfarget vann må tappes ut til det på nytt kommer klart vann. 10 minutter med tapping koster ca. 10 kr, avhengig av trykket i området.

Ingen negativ helseeffekt

Inntak av mangan i drikkevann har ingen negative helseeffekter med de verdier man har i vannforsyningen i Ringsaker. Drikkevannet som leveres på Sjusjøen har et manganinnhold på ca. 24 mikrogram per liter, mens grenseverdien i regelverket er 50 mikrogram per liter. Verdens helseorganisasjon setter en helsebasert grenseverdi på 400 mikrogram per liter.

Lillehammer kommune bygger nå et nytt vannbehandlingsanlegg som vil redusere mangannivået i drikkevannet. Dette anlegget vil komme i drift i løpet av 2021. Det vil likevel ta tid før den utfelte manganen som ligger i rørene i vannforsyningsnettet er skylt ut, slik at mangan ikke lenger slipper ut i vannstrømmen.