Teknisk vakttelefon

Teknisk vakttelefon 975 52 350 for veg, vann og avløp er betjent 24 timer i døgnet, sju dager i uka.

Feil på vann- og avløpsnettet meldes til vakttelefon eller på e-post (betjent i åpningstiden). 

Meld fra om feil

Henvendelsene behandles forløpende i kommunens åpningstid. 

Akutt

Dersom det er en akutthendelse som krever rask behandling, ta kontakt med vår VA-vakt på vakttelefon 975 52 350 .
Ved akutte innvendige vannlekkasjer eller oversvømmelser kan brannvesenet hjelpe – telefon 982 90 015.

Ikke-akutt

Kloakk, vanntrykk eller vannkvalitet
Meld fra om tett kloakk eller dersom det er noe unormalt med vanntrykket eller vannkvaliteten. Unormal vannkvalitet kan være brunt vann eller lukt.

Du kan melde fra til oss på to måter:

Bekker, veier og åpne plasser
Hvis det er problemer med vann fra bekker, veier, tette sluk, åpne plasser eller lignende, meldes dette til kommunens avdeling for vei på telefon 62 33 50 00.

Planlagt stenging m.m.
Skyldes problemene du opplever vedlikehold i nettet? Redusert kapasitet eller avstengning av vann som er planlagt kunngjøres ved varsling på SMS.