Drikkevannskilder i Ringsaker kommune

Drikkevannet i Ringsaker kommune kommer fra forskjellige vannkilder.

Furnes får vann fra Hias som leverer vann til områdene Kylstad – Kval – Nydal - Jessnes.

Narud vannverk levere vann til områdene Brumunddal – Nybygda – Brumund – Veldre. 

Nes vannverk leverer vann til områdene Helgøya – Tingnes – Stavsjø – Årengen. 

Moelv vannverk leverer vann til områdene Moelv – Brøttum – Lismarka – Mesnali – Åsmarka – Næroset – Rudshøgda – Gaupen – Jølstad.

Sjusjøen får vann fra Lillehammer kommune som leverer til områdene Heståsen – Sjusjøen – Storåsen – Rømåsen - Natrustilen. 

Vanntrykk

Vanntrykket fra punktet der kommunal vannledning går over til privat eiendom skal være minst 2 bar (måleenhet for vanntrykk). Vanntrykket avhenger av terrenghøyden der du bor, type hovedledning du er tilknyttet og vannforbruket i ditt område.

Høyt trykk

Dersom vanntrykket i boligen er høyere enn 6 bar anbefales det at huseier monterer en ventil, også kalt reduksjonsventil, for å redusere vanntrykket. En reduksjonsventil hindrer at varmtvannstanken blir ødelagt. 

Lavt trykk

Hvis du har lavt trykk, må du først sjekke om din private trykkreduksjonsventil er ødelagt eller feilinnstilt. Kontakt i så fall rørlegger for hjelp. Erfarer du dårlig trykk over tid kan det tyde på at stikkledningen din er i ferd med å gro igjen. Stikkledningen er din private vannledning som går ut til kommunens vannledning. Utskifting av stikkledninger er huseierens ansvar. Finner du ikke ut av hvorfor du har lavt trykk, kan du melde fra til oss ved å henvende deg til Innbyggerservice: innbyggerservice@ringsaker.kommune.no eller på telefon: 62 33 50 00.

 

Hardhet på vannet

Narud vannverk har grunnvannsbrønner hvor vannet hentes fra. Dette vannet har en hardhet på 10 °dH (hardhet i tyske hardhetsgrader). Vannet avherdes ned til mellom 4 og 6 °dH.

Bruksmessige problemer kan være merkbare i vann fra Narud vannverk. Hardheten kan forårsake redusert vaskeeffekt. Videre kan vannet ved oppvarming felle ut kjelstein, og det anbefales å snakke med leverandørene av eventuelt elektronisk utstyr som er koblet til vannforsyningen med hensyn til vannkvaliteten. 

Vi varsler deg når noe skjer

Vi varsler i sms eller på telefon til berørte innbyggere og på kommunens nettsider(lenke), ved følgende hendelser:

  • Når vi stenger vannet grunnet vedlikehold og lekkasjer
  • Hvis vanntrykket endres
  • Ved kokeanbefaling(lenke) av drikkevannet
  • Andre tiltak i vannforsyningen som påvirker abonnenten

Er du registrert med riktig telefonnummer? Les mer om befolkningsvarsling og sjekk at du er registrert med riktig nummer på norge.no.

Prøveresultater

Vi tar jevnlig prøver på flere prøvesteder ved vannverkene våre. Klikk i kartet for å se prøveresultatene.

Forklaring av ikoner i kartet:
Stor rød ring med bølger: Viser de offentlige vannverkene. Trykker du på den vises alle vannprøver tatt av drikkevannet fra dette vannverket.