Vannkilder og vannkvalitet

Vannkvaliteten fra våre vannverk og i ledningsnettet følges opp ved månedlig prøvetaking som analyseres hos godkjente laboratorie. Vann er vårt viktigste næringsmiddel og Ringsaker kommune har som målsetting at innbyggerne skal få godt og nok vann. 

Prøveresultater av vannkvaliteten ved våre vannverk

Koking av vann

Varsling om endringer i vannforsyningen

Vi varsler alle berørte personer og virksomheter ved følgende hendelser:

  • Ved endringer og stans i vannforsyningen grunnet vedlikeholdsarbeid og lekkasjer
  • Ved kokeanbefaling av drikkevannet

Koking av vann

Ved en kokeanbefaling bør du følge Folkehelseinstituttets råd om koking av vann.