Om månedlig fakturering av kommunale eiendomsavgifer for bolig

Mulighetene for månedlig fakturering gjelder bare boligeiendommer, og ikke hytter.

Overføring fra kvartalsvis faktura til månedlig faktura må tilpasses kommunens ordinære kvartalsvise fakturering:
 

  • De som ber om månedlig faktura mellom 1. mars og 31. mai, vil få månedlig faktura fra og med juli. 
  • De som ber om månedlig faktura mellom 1. juni og 31. august, vil få månedlig faktura fra og med oktober. 
  • De som ber om månedlig faktura mellom 1. september og 30. november, vil få månedlig faktura fra og med januar.
  • De som ber om månedlig faktura mellom 1. desember og 28.(29.) februar, vil få månedlig faktura fra og med april.

Hva skjer dersom boligen selges?

Ved salg av eiendom vil avtale om månedlig fakturering følge med over til ny hjemmelshaver. Ny eier kan kontakte  innbyggerservice på telefon 62 33 50 00 eller e-post postmottak@ringsaker.kommune.no, dersom vedkommende ønsker å gå tilbake til kvartalsvis fakturering.

Månedlig faktura har i hovedsak forfall den 20. hver måned. Dette kan avvike i starten på året på grunn av godkjenning av eiendomsskattetakster.

Hva gjør jeg dersom jeg ønsker å gå tilbake til kvartalsvis fakturering?

Dersom det senere ønskes å skifte fra månedlig til kvartalsvis faktura, må du kontakte innbyggerservice på telefon 62 33 50 00 eller e-post postmottak@ringsaker.kommune.no.

Kvartalsvis faktura har forfall 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember.

Hva skjer etter at jeg har fylt ut og sendt formularet?

I løpet av noen virkedager etter at du har sendt inn formular om månedlig fakturering, vil du motta en SMS fra Ringsaker kommune. I meldingen står det fra hvilken dato månedlig fakturering er innvilget. 

Vi anbefaler deg å opprette e-faktura i nettbanken din

Å be om månedlig fakturering, påvirker ikke måten du faktureres på. Har du tidligere fått faktura i posten, vil dette videreføres. Vi anbefaler imidlertid alle til å gå inn i nettbanken og opprette elektronisk fakturering eller avtalegiro.