I tillegg er det mulig å søke om betalingsutsettelse i inntil 30 dager. Søker du om betalingsutsettelse, er det viktig å merke seg at forsinkelsesrenter løper fra opprinnelig forfallsdato. 


Logg inn i «Min faktura»