Hvor sender dere min faktura?

Ringsaker kommune vil at det skal være enkelt å betale de kommunale regningene. Derfor tilbyr vi nå enda flere digitale betalingsløsninger til alle innbyggere.

En digital betalingsløsning innebærer at alle fakturaer blir forsøkt sendt i følgende prioriterte rekkefølge:

  1. AvtaleGiro/eFaktura
  2. Vipps eFaktura
  3. Via digital postkasse eller som vedlegg i en e-post.

Det betyr at regningen fra kommunen kan komme i en annen betalingsløsning enn det du er vant med.

Dersom du ikke ønsker å motta faktura i Digiboks eller Vipps kan du logge deg inn og huke av for at du ikke ønsker å motta faktura i Digipost eller Vipps. Merk at du også kan legge inn varsel i Digiboks for å motta varsel når du mottar faktura i Digipost.  

Har du ingen av de overnevnte vil du få papirfaktura i posten som vanlig. Du kan også finne fakturaen ved å logge deg inn på Min side på kommunens nettsider.

Er du registrert med organisasjonsnummer, kan du motta EHF-faktura fra Ringsaker kommune. 

Ring Innbyggerservice for å få tilsendt skjema for avtalegiro på telefon 62 33 50 00.

Hvor finner jeg oversikten over kommunale fakturaer?

Du må logge inn på «Min side» for å finne oversikten over dine kommunale fakturaer for de to siste årene.

Merk at dersom du har avtalegrio med kommunen kan du gå inn i nettbanken for å huke av for å få varsel for å få fakturagrunnlaget. Du kan endre ønske om varel i nettbak/mobilbank. 

Hvor ofte får jeg faktura på kommunale avgifter?

 Kommunale avgifter og eiendomsskatt faktureres fire ganger i året. Her kan du søke om månedlig fakturering.  

Hvor mye skal jeg betale?

Oversikten over hva du skal betale, finner du i «Priser og gebyrer»

Hvorfor er beløpet knyttet til vann- og avløp høyere/lavere enn det pleier?

Avgift for vann og avløp betales forskuddsvis. Avregning gjøres etter vannmåleravlesning en gang i året og kommer på faktura i mars. Denne fakturaen kan derfor avvike fra de øvrige fakturaene.

Jeg mener at beløpet på min faktura er feil, hva gjør jeg?

Har du spørsmål om renovasjon; kontakt Sirkula på post@sirkula.no eller tlf. 62 54 37 00.
Øvrige spørsmål; ta kontakt med Innbyggerservice i kommunen. 

Kan jeg søke om fritak?

I enkelte tilfeller kan du søke om fritak. Søknadsskjema finner du nederst på siden, under “Skjema”.

 Informasjon om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr finner du på Sirkulas nettside eller ved å ta kontakt på tlf. 62 54 37 00. 

Kan jeg utsette betalingen eller dele opp fakturaen?

Du kan også søke om én måneds betalingsutsettelse på Min side. Dersom du ikke betaler fakturaen til forfall må du betale forsinkelsesrenter. 

Har du betalingsproblemer kan du kontakte oss på innfordring@ringsaker.kommune.no eller på tlf. 62 33 50 00 for å søke om betalingsutsettelse.


 

Jeg har ikke nettbank, men ønsker avtalegiro. Hva gjør jeg?

Ring Innbyggerservice for å få tilsendt skjema for avtalegiro på telefon 62 33 50 00.

Hva gjør jeg dersom jeg ønsker å få fakturaen tilsendt på papir i posten?

Hvis du ønsker å få tilsendt faktura på papir i posten, må du reservere deg mot å få post digitalt.

Merk at du da vil få alle fakturaer i brevs form, og ikke til din digitale postkasse.

Les mer om reservasjon mot digital post på Norge.no

 

Jeg har kjøpt/solgt eiendom

Har du nylig kjøpt/solgt bolig må kjøper og selger bli enige om fordeling av kommunale avgifter og eiendomsskatt, eventuelt avtal med eiendomsmegler. Ubetalte avgifter følger eiendommen og overtas av ny hjemmelshaver. 

Ofte stile spørsmål om eiendomsskatt