Noen tilbud er åpne og tilgjengelige for alle, men de fleste tilbudene kommunen yter etter helse- og omsorgstjenesteloven, må det søkes om. Søknad om helse- og omsorgstjenester skjer via ett felles søknadsskjema. Skjemaet finnes i link til høyre på siden. Du trenger en elektronisk ID for å logge inn. Vi gjør oppmerksom på at du blir bedt om å oppgi fullt fødsels- og personnummer når du søker om helse- og omsorgstjenester. Bakgrunnen for dette kan du lese mer om her.

Når skjemaet er fylt ut og sendt inn, blir du kontaktet av kommunen. De vil avtale et eventuelt hjemmebesøk hos deg, og kanskje blir du bedt om å gi utfyllende informasjon som trengs for å behandle søknaden. Ringsaker kommune vurderer hjelpebehovet, og avgjør om du har rett til å få helse- og omsorgstjenester, hvilke tjenester du skal få, og omfanget av disse. Du vil få nærmere informasjon om videre saksgang. Hvis søknaden din ikke kan behandles innen tre uker, vil du få et foreløpig svar med orientering om når søknaden vil bli behandlet.

Opplysningene du gir, behandles fortrolig. Dette betyr at ingen utenforstående vil se hva du fyller inn i skjemaet. Du har rett til innsyn i dokumentene som angår saken din. Du har rett til å klage på vedtaket. Noen tjenester har egenandel. opplysninger om dette følger med vedtaket.

Hvis du ønsker mer informasjon om de ulike tjenestene kan du ta kontakt med Enhet for tjenestetildeling og samordning og de ulike enhetene.