Gjelder tilskudd ved vesentlig svikt i honningproduksjon på grunn av klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot. Før du søker må du melde fra om svikten til kommunen.

Informasjon om ordningen, og søknadsskjema finner du her hos Landbruksdirektoratet.

 

Husk søknadsfristen 31. oktober!