Slik skal Ringsaker kommune forholde seg til universell utforming

Ringsaker kommune skal: 

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
   
 • Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
   
 • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
   
 • Følge likestillings- og diskrimineringsloven.
   
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT.
   
 • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger:

 • Nettstedet sjekkes jevnlig for brudd på WCAG-kravene, både maskinelt og redaksjonelt.
   
 • Vi har jevnlige arbeidsøkter for å rette opp feilene som avdekkes.
   
 • Vi har et klart og tydelig språk.
   
 • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
   
 • Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
   
 • Vi oppfyller kravene til fargekontrast, overskrifter og lenker.
   
 • Alle bilder har alt-tagg.
   
 • Vårt mål er ingen mangler og feil for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.
   
 • Ingen feil for A og AA, og vi etterstreber å ha null AAA-feil.

Kontakt oss om feil og mangler

Hvis du oppdager feil og mangler som angår universell utforming på våre nettsider, ønsker vi gjerne tilbakemeldinger på e-post til  tilgjengelighet@ringsaker.kommune.no