Brann 110

Politi 112

Medisinsk hjelp/ambulanse 113

Legevakt 116 117

Nødnummer for døve 1412

Vakttelefon teknisk drift, vei, vann, avløp og renovasjon

Vakttelefon teknisk drift i Ringsaker kommune
Kommunal teknisk vakt besvarer henvendelser som gjelder vei, vann og avløp
Telefon: 975 52 350 – betjent 15.00-07.00 alle hverdager og hele døgnet på helg og helligdag

Avvik på veg og gatelys kan også registreres i Vegen min. 

Sirkula
Spørsmål om renovasjon og søppeltømming
Telefon: 62 54 37 00

Arnkværn Miljø
Septiktanktømming og Rørinspeksjon
Telefon: 62 35 50 00 

NCC Roads
Henvendelser om fylkes- og riksveger
Telefon: 982 65 702 

Dyr- og rovviltkontakter

Viltpåkjørsel Politiet
Telefon: 02800

Veterinærvakt Ringsaker nord
Telefon: 480 98 770

Veterinærvakt Ringsaker sør
Telefon: 62 35 90 05

NCC Roads
Henvendelser som gjelder dødt vilt i vegbanen langs fylkesveg
Telefon: 982 65 702

Helse og omsorg

Interkommunalt krisesenter
Telefon: 62 56 18 30

Psykisk helse og rus
Telefon: 62 33 52 20

Kommuneoverlege
Telefon: 62 56 30 00

Kommunalt medisinsk senter
Telefon: 62 36 20 00

Frisklivssentralen
Telefon: 459 76 841

Enhet for tjenestetildeling og samordning
Telefon: 969 42 684

Hjelpemiddellageret:
Telefon: 62 33 57 56 (08.00-12.00 mandag, tirsdag, torsdag og fredag)

Barn og unge

Interkommunal barnevernvakt
Telefon: 404 04 015

Barnevernstjenesten
Telefon: 474 72 787

Alarmtelefon for barn og unge
Telefon: 116 111

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Telefon: 404 02 550

Kultur


Ringsaker bibliotek
Tefelon: 62 33 64 90

Prøysenhuset
Telefon: 62 35 18 00

Kultur vakttelefon
Telefon: 489 58 701

Innbyggerservice

Innbyggerservice
Telefon: 62 33 50 00
Sentralbordet er betjent mandag – fredag 08.00-15.00. Telefonen er ikke betjent lørdager, søndager og helligdager.

Når sentralbordet er stengt, kontakt kommunal teknisk vakt
Besvarer henvendelser som gjelder vei, vann og avløp
Telefon: 975 52 350 – betjent 15.00-07.00 alle hverdager og hele døgnet på helg og helligdag

Nasjonale tjenester

Hjelpetelefonen Mental helse
Telefon: 116 123

Giftinformasjon
Telefon: 22 59 13 00

Kirkens SOS
Telefon: 22 40 00 40

NAV
Telefon: 55 55 33 33

Skatteetaten
Telefon: 800 80 000

Mattilsynet
Telefon: 22 40 00 00

Folkehelseinstituttet
Telefon: 21 07 70 00