Bekymringstelefonen

Drives av Voksne for barn
Tlf: 810 03 940
Bemannet hverdager 9.30 - 14.30
vfb.no/

Interkommunal barnevernvakt

Krisetelefon: 404 04 015 
Gå til nettsted

Giftinformasjonen

Ved mistanke om forgiftning
Tlf:22 59 13 00
Telefonen er døgnbemannet
Gå til nettsted

Hamar interkommunale krisesenter

Tlf. 62 56 18 30
hamar-krisesenter.no

Kirkens SOS

Tlf: 22 40 00 40
Telefonen er døgnbemannet
kirkens-sos.no

Kommunalt kriseteam

Kontakt med kommunens kriseteam formidles gjennom Politiet v/Innlandet Politidistrikt, tlf. 62 53 90 00.

Mental Helses Hjelpetelefon

Tlf: 116 123
Telefonen er døgnbemannet
mentalhelse.no

Seksuelle overgrep

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, og deres pårørende.
Tlf: 800 57 000
Telefonen er døgnbemannet
incest80057000.no

Telefon og chat for pårørende

Unge pårørende

Telefon: 90 90 48 48

Åpningstid:
Mandag, onsdag og fredag: 10:00-19:00
Tirsdag og torsdag: 10:00-15:00.

Pårørendesenteret

Telefon: 90 90 48 48

Åpningstid:
Mandag, onsdag og fredag: 10:00-19:00
Tirsdag og torsdag: 10:00-15:00.

Pårørendeprogrammet

 

Ungdomstelefonen

Ungdom svarer på spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet
Tlf: 400 00 777
Telefonen er bemannet alle dager 18 - 22, unntatt lørdag.
ungdomstelefonen.no

Vern for eldre

Tlf: 800 30 196 
Telefonen er døgnbemannet
vernforeldre.no

Viltnemd, viltpåkjørsler og trafikkskadde dyr

Ved viltpåkjørsler, ring Politiet 02800. Du kan også ringe nødtelefonen 112.

Ringsaker kommune har ansatt fire fallviltmedarbeidere til å ta seg av vilt som blir påkjørt og skadet på vei eller jernbane. De som er så uheldige å skade vilt, kan henvende seg til politiet, eller direkte til en av de fire fallviltmedarbeiderne:

Politiet:
02800 

Syver Amb
Telefon: 971 54 990

Magnus Stenbrenden
Telefon: 482 63 003

Aage Haave
Telefon:  900 57 210

Olaf Tørudbakken
Telefon: 950 31 065

Det er grunneiers ansvar å fjerne døde dyr, fallviltordningen har bare med skadde dyr å gjøre.

Ansvarlig for dødt vilt ellers i veibanen på riks- og fylkesveger rettes henvendelsen til NCC Roads AS, telefon 982 65 702.
I Hamar, Stange og Løten er rette instans Kolo Veidekke, tlf. 924 86 539.

Kontakt i Ringsaker kommune:

Finn Sønsteby
Telefon: 969 42 074