Alarmtelefonen for barn og unge

Tlf: 116 111
Telefonen er døgnbemannet
16111.no

Bekymringstelefonen

Drives av Voksne for barn
Tlf: 810 03 940
Bemannet hverdager 9.30 - 14.30
vfb.no/

Interkommunal barnevernvakt

Krisetelefon: 404 04 015 
Gå til nettsted

Distriktpsykiatrisk senter, Sykehuset Innlandet

Tlf. 62 58 18 88
Åpent 07.30-21.30
Gå til nettsted

Giftinformasjonen

Ved mistanke om forgiftning
Tlf:22 59 13 00
Telefonen er døgnbemannet
Gå til nettsted

Hamar interkommunale krisesenter

Tlf. 62 56 18 30
hamar-krisesenter.no

Kirkens SOS

Tlf: 22 40 00 40
Telefonen er døgnbemannet
kirkens-sos.no

Kommunalt kriseteam

Kontakt med kommunens kriseteam formidles gjennom Politiet, gjennom nødnummer 112.

Mental Helses Hjelpetelefon

Tlf: 116 123
Telefonen er døgnbemannet
mentalhelse.no

Vern for eldre

Tlf: 800 30 196 
Telefonen er døgnbemannet
vernforeldre.no

Seksuelle overgrep

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, og deres pårørende.
Tlf: 800 57 000
Telefonen er døgnbemannet
incest80057000.no

Ungdomstelefonen

Ungdom svarer på spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet
Tlf: 400 00 777
Telefonen er bemannet alle dager 18 - 22, unntatt lørdag.
ungdomstelefonen.no