Bekymringstelefonen

Drives av Voksne for barn
Tlf: 810 03 940
Bemannet hverdager 9.30 - 14.30
vfb.no/

Interkommunal barnevernvakt

Krisetelefon: 404 04 015 
Gå til barnevernvakten Ringsaker

Giftinformasjonen

Ved mistanke om forgiftning
Tlf:22 59 13 00
Telefonen er døgnbemannet
Gå til Giftinformasjonen på Helsenorge.no

Hamar interkommunale krisesenter

Kirkens SOS

Tlf: 22 40 00 40
Telefonen er døgnbemannet
kirkens-sos.no

Kommunalt psykososialt kriseteam

Kontakt med kommunens psykososiale kriseteam formidles gjennom Politiet v/Innlandet Politidistrikt, tlf. 62 53 90 00.

Mental Helses Hjelpetelefon

Tlf: 116 123
Telefonen er døgnbemannet
mentalhelse.no

Seksuelle overgrep

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, og deres pårørende.
Tlf: 800 57 000
Telefonen er døgnbemannet
incest80057000.no

Telefon og chat for pårørende

Unge pårørende
Telefon: 90 90 48 48

Åpningstid:
Mandag, onsdag og fredag: 10:00-19:00
Tirsdag og torsdag: 10:00-15:00.

Pårørendesenteret

Telefon: 90 90 48 48

Åpningstid:
Mandag, onsdag og fredag: 10:00-19:00
Tirsdag og torsdag: 10:00-15:00.

Pårørendeprogrammet

 

Ungdomstelefonen

Ungdom svarer på spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet
Tlf: 400 00 777
Telefonen er bemannet alle dager 18 - 22, unntatt lørdag.
ungdomstelefonen.no

Vern for eldre

Tlf: 800 30 196 
Telefonen er døgnbemannet
vernforeldre.no

Viltnemd, viltpåkjørsler, trafikkskadde dyr og veterinærvakt

Ved viltpåkjørsler, ring Politiet 02800. Du kan også ringe nødtelefonen 112.

Ringsaker kommune har ansatt fire fallviltmedarbeidere til å ta seg av vilt som blir påkjørt og skadet på vei eller jernbane. De som er så uheldige å skade vilt, kan henvende seg til politiet, eller direkte til en av de fire fallviltmedarbeiderne:

Politiet:
02800 

Syver Amb
Telefon: 971 54 990

Magnus Stenbrenden
Telefon: 482 63 003

Aage Haave
Telefon:  900 57 210

Olaf Tørudbakken
Telefon: 950 31 065

Det er grunneiers ansvar å fjerne døde dyr, fallviltordningen har bare med skadde dyr å gjøre.

Ansvarlig for dødt vilt ellers i veibanen på riks- og fylkesveger rettes henvendelsen til NCC Roads AS, telefon 982 65 702.
I Hamar, Stange og Løten er rette instans Kolo Veidekke, tlf. 924 86 539.

Kontakt i Ringsaker kommune:

Finn Sønsteby
Telefon: 969 42 074

 

Veterinærvakt

  • Ringsaker nord: tlf. 480 98 770 (Kyllingstad)

  • Ringsaker sør: vaktgruppe 1 (Blohmann og Slotnæs) har tlf 62 35 90 05/90 83 8 643, vaktgruppe 2 (Bock og Braathen) har tlf 62 35 35 13/99 53 14 66