Ambulanse 

Nødnummer 113

Brann

Nødnummer 110

Politi

Nødnummer 112
Politiet kan i tillegg nås på det landsdekkende nummeret 02800.

Legevakt

Nasjonalt legevaktnummer 116 117