• Senteret gir krisesentertilbud til innbyggerne i Hamar, Ringsaker, Løten, Stange, Elverum, Engerdal, Våler, Trysil og Åmot kommune. 
   
 • Senteret tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn, barn (sammen med en omsorgsperson), unge og eldre.
   
 • Krisesenteret har også et samtale- og veiledningstilbud for deg som ikke trenger beskyttet botilbud.
   
 • Alle våre tjenester er gratis.
   
 • Senteret er et lavterskeltilbud og man trenger ikke henvising fra lege eller andre for å få hjelp.